1970-02-08, Κυριακή Γ΄ ήχου, Γ΄εωθινού.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἀναρτῶ μιά παλαιά ἠχογράφηση τοῦ ἀειμνήστου Σωτήρη Φωτόπουλου (τήν ὁποία εἶχα προαναγγείλει ἐδῶ καί παρακαλῶ γιά βιογραφικό) τήν ὁποία ἐπεξεργάστηκε ψηφιακά ὁ πρωτοψάλτης μας Μιχάλης Καραγιάννης ἀπό κασέτα πού τοῦ ἔδωσε ὁ κ. Εὐάγγελος Γκάτσης, τραγουδιστής δημοτικῶν, φίλος τοῦ Φωτόπουλου, σήμερα ὀγδοηκοντούτης καί πλέον, κάτοικος Ν. Τίρυνθας Ναυπλίου.

Ἀπό τά ἀκούσματα φαίνεται ὅτι πρόκειται γιά Κυριακή γ΄ ἤχου καί γ΄ ἑωθινοῦ καί μνήμης Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Στρατηλάτου (8/2). Ἀπό τούς ὑπολογισμούς μου δέ, προκύπτει τό ἔτος 1970.

Δέν ἔγραψα χωριστά τίς ὀνομασίες τῶν ἀρχείων (εἶναι σέ μικρά ἀρχεῖα ὁ τεμαχισμός). Μόνον μετωνόμασα ἀπό κοινοῦ ὅλα μέ τό «Fotopoulos» καί πῆραν ἀριθμό ἀπό τό 0 ἕως τό 43. Θά γράψω παρακάτω ἀριθμητικά τί περιλαμβάνεται σ᾿ αὐτά καθώς καί ἄλλα σχόλια στά ἑπόμενα μηνύματα.

0: Ἀναβαθμοί γ΄ ἤχου καί εἱρμός ἀναστασίμου κανόνος.
1: Τροπάριο (γ΄) ἀναστασίμου κανόνος.
2-3: Τροπάρια κανόνος ἁγίου.
4-6: Ἀργές καταβασίες «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
7: Πᾶσα πνοή (προκείμενον ἑωθινοῦ εὐαγγελίου).
8-14: Ν΄ ψαλμός (β΄ ἦχος), πεντηκοστάρια.
15: Τιμιωτέρα.
16. «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς... Ἐν νόμῳ...»

 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Συνέχεια ὄρθρου:

17: Ἅγιος Κύριος.. Ἐξαποστειλάριον γ΄.
18: Πᾶσα πνοή (αἴνων) γ΄ ἦχος.
19: Τοῦ ποιῆσαι... Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη...
20: Εἰς τό μνῆμα...
21: Δόξα... Τῆς Μαγδαληνῆς... (γ΄ ἑωθινόν).
22-32: Μ. Δοξολογία, ἀργή Ἰακώβου, ἦχος α΄τετράφωνος, ᾀσματικόν τρισάγιον.
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Θεία λειτουργία:

Παρατήρησα στά εἰρηνικά ὅτι μνημονεύεται ἀρχ/πος Στέφανος. Προφανῶς πρόκειται γιά τόν μακαριστό μητροπολίτη Τριφυλίας. Ἤ λειτουργοῦσε στήν Πάτρα (ἄν καί δέν φαίνεται ἀρχιερατική λειτουργία) ἤ ὁ Φωτόπουλος πῆγε πρός Κυπαρισσία (κάτι πού δέν ἔχει ἀκουστεῖ).

Κάτι ἄλλο σημαντικό. Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀκούγεται τῆς Δ΄ Κυριακῆς Ματθαίου (Ρωμ. 6:18-23), ἡ ὁποία εἶναι πάντα γ΄ ἤχου —ὅπως καί τό προκείμενον πού λέει— (ἀλλά δ΄ ἑωθινοῦ) ἀλλά δέν συμπίπτει ποτέ μῆνα Φεβρουάριο. Ἡ ἠχογράφηση φαίνεται πώς εἶναι ἑνιαία. Μᾶλλον εἶπε ὅποιον ἀπόστολο ἤθελε...

33: Κύριε ἐλέησον εἰρηνικῶν.
34: Ταῖς πρεσβείαις... Σῶσον ἡμᾶς...
35: Εὐφραινέσθω...
36-40: Τρισάγιος ὕμνος, ἦχος β΄ καί Δύναμις.
41: Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.
42: Δόξα σοι Κύριε... καί Χερουβικό πλ. α΄.
43: Ἀγαπήσω σε... Ἔλεον εἰρήνης... Καὶ μετά τοῦ πνεύματός σου...

Δυστυχῶς ἐδῶ τελειώνει αὐτή ἡ ἠχογράφηση.

ΥΓ. Νά συμπληρώσω ὅτι ἴδια περίπτωση ἡμερομηνίας καί ἤχου-ἑωθινοῦ συνέπεσε καί τό ἔτος 1959. Ἀλλά δέν νομίζω νά εἶναι ἀπό τότε.

 

Attachments

xristos.k

Κλωναρίδης-Τσαμκιράνης-Φωτόπουλος-Nίκου
#5
Σας υπερευχαριστω για το υπεροχο δωρο Πατερα Μαξιμε.Να σας εχει ο Θεος παντα καλα!
 

xristos.k

Κλωναρίδης-Τσαμκιράνης-Φωτόπουλος-Nίκου
#6
Τι υψη ειναι αυτα!Ο Θεος να αναπαυσει την ψυχη του...τρομερες φωνητικες δυνατοτητες..
 
Top