1970-01-04 Κυριακή πρo των Φώτων Ήχος πλάγιος του δευτέρου - Εωθινό Θ'

nektarios

Παλαιό Μέλος
#1
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι μέχρι τελικής πτώσεως!!!!!!!!!!
Παρακαλούνται οι ειδικοί για την ημερομηνία της ηχογράφησης!!
Ευχαριστώ!!!!!
 

Attachments

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#2
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι μέχρι τελικής πτώσεως!!!!!!!!!!
Παρακαλούνται οι ειδικοί για την ημερομηνία της ηχογράφησης!!
Ευχαριστώ!!!!!
Νεκτάριε,

Και πάλι, έκανα μια μικρή εξέταση των τρακ που ανέβασες, και κοίταξα επίσης και το Τυπικό. Βρήκα την ημερομηνία ως 4-1-1970. Και εξηγούμε:

Δυστιχώς, το μόνο τρακ που μας βοηθάει κάπως είναι το #9, όπου ακούμε και δύο τροπάρια των Προεορτίων Αίνων Αἰ Ἀγγελικαί και Τρέμει τῇ χειρί. Αυτά τα δύο τροπάρια βρίσκονται στην Β' του Ιανουαρίου. (Περίμενα να ακούσω έστω την Γ' Στάση των Τυπικών, όπου θα έλεγε τα τροπάρια του Κανόνος της ημέρας στους Μακαρισμούς, αλλά ως φαίνετε ΔΕΝ ειπώθηκαν οι Μακαρισμοί και έψαλλε το Αναστάσιμο Απολυτίκιο εις την Μικρά Είσοδο.)

Όμως, για την Κυριακή προ των Φώτων, το Τυπικό γράφει ότι «Εἰ τύχοι ἡ Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων τῇ Β', Γ', ἤ Δ' τοῦ μηνὸς...» (βλ. σελ. 138), θα ψάλλουμε αφ' ενός μεν τον Προεόρτιον Κανόνα της ημέρας, αλλά αφ' ετέρου δε το Προεόρτιον Εξαποστειλάριον (Πῶς ῤεῖθρά σε ποτάμια) και τους Προεόρτιους Αίνους (αυτά που ακούμε στο τρακ 9) που βρίσκονται στην Β' του μηνός. [Έχει γίνει συζήτηση περί του θέματος των Προεορτίων Αίνων αλλού στο Ψαλτολόγιο, διότι υπάρχουν διαφορετικά τροπάρια τόσον στην Β' όσον και στην Γ' και Δ' του Ιανουαρίου, οπότε γιατί το Τυπικό να λέει ότι μόνον τα του Β' και μόνον θα ψάλλουμε;]

Η ερώτησις τότες μας μένει: ποία η ημερομηνία της ηχογραφήσεως: τη Β', τη Γ' ή τη Δ' του μηνός; Εγώ νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι είναι την Δ' και η χρονολογία είναι το 1970, για τους εξής λόγους:

* Η ημερομηνία του Πάσχα για το 1969 είναι 13/4, και εάν ακολουθήσουμε τους ήχους μετά την Πεντηκοστή και φθάσουμε στην 4η του Ιανουαρίου του 1970, πεύτει ο Ήχος πλ. του β' και το Εωθινόν Θ.

* Δεν βρήκα άλλη χρονολογία όπου πεύτει η Κυριακή προ των Φώτων στις 2, 3 ή 4 του μηνός ΚΑΙ να τύχει να είναι Ήχ. πλ. β' / Εωθ. Θ' (τουλάχιστον, όχι από το 1965 μέχρι το 1982, που ήταν ο Στανίτσας στον Αγ. Δημήτριο).

* Εγώ νομίζω ότι, ασχέτος το τι έχει συζητηθή εδώ περί του θέματος των Προεορτίων Αίνων, τηρήθηκε τότες κατά γράμμα αυτό που γράφει το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, δηλαδή, ότι όποια από τις τρείς ημέρες (Β', Γ' ή Δ') πέσει η Κυρ. προ των Φώτων, θα ψαλλούν «Εἰς τοὺς Αἴνους, Ἀναστάσιμα δ' καὶ δ' Προεόρτια Αἰ Ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις.» (βλ. σελ. 140)

Απόστολος
 

Θανασακης

Παλαιό Μέλος
#3
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι μέχρι τελικής πτώσεως!!!!!!!!!!
Παρακαλούνται οι ειδικοί για την ημερομηνία της ηχογράφησης!!
Ευχαριστώ!!!!!
Στο τρακ 10 αν προσεξετε ο Αρχοντας κλεινει το Θ' Εωθινο ψαλλοντας "ευσπλαγχνε δοξα σοι" αντι του "ευσπλαγχνε Κυριε".
 

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#4
Περιεχόμενα της ηχογραφησης της Κυριακής προ των Φώτων 1970-01-04

01. Θεός Κύριος Απολυτίκια (Αναστάσιμο-Προεόρτιον)-Theos Kyrios Apolytikia
02. Καθίσματα-Kathismata
03. Αναβαθμοί Προκείμενον- Anavatmoi Prokeimenon
04. Κανόνες-Kanones
05. Καταβασίες-Katavasies
06. Κύριε ελέησον-Kyrie eleison
07. Τιμιωτέρα Θ' Ωδή-Timiotera Thita Odi
08. Θ' Εξαποστειλάριον-Thita eksaposteilarion
09. Πασαπνοάριο Αίνοι-Pasapnoario Ainoi
10. Θ' Εωθινόν Δοξαστκόν-Thita Eothinon Doksastikon
11. Δοξολογία Σύντομη-Doksologia sintomi
12. Τυπικά Μακαρισμοί-Typika Makarismoi
13. Απολυτίκια (Αναστάσιμον, Αγ.Δημητρίου)-Apolytikia
14. Δύναμις-Dynamis
15. Απόστολος-Apostolos
16. Δόξα σοι Κύριε-Doksa soi Kyrie
17. Χερουβικόν-Xeroybikon
18. Λειτουργικά-Leitoyrgika
19. Άξιον Εστίν-Aksion estin
20. Εις Άγιος..-Eis Agios..
21. Είδομεν το φως Ειη το όνομα Κυρίου-Eidomen to fos Eih to onoma Kyriou
 
Top