1969-08-06 Εσπερινός 7ης Αυγ & Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας (ΑΙΠ)

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
#1
Εδώ γίνεται ένα μικρό μπάχαλο, από άποψης τυπικού. Ψάλλονται τα τρία προσόμοια του Όρθρου, αντί για τα τρία ιδιόμελα του εσπερινού της Μεταμόρφωσης, στη συνέχεια τα τρία προσόμοια του Αγίου Δομετίου, και δοξαστικό το Δεύτε αναβώμεν εις το όρος Κυρίου.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Εδώ γίνεται ένα μικρό μπάχαλο, από άποψης τυπικού. Ψάλλονται τα τρία προσόμοια του Όρθρου, αντί για τα τρία ιδιόμελα του εσπερινού της Μεταμόρφωσης, στη συνέχεια τα τρία προσόμοια του Αγίου Δομετίου, και δοξαστικό το Δεύτε αναβώμεν εις το όρος Κυρίου.
Σωστά εἶναι Δημήτρη, ἐκτός τοῦ δοξαστικοῦ, πού εἶναι τῆς λιτῆς καί ἐπιλέγεται ἀπό τό τυπικό στόν ἑσπερινό τῆς μεθέορτης Κυριακῆς. Καλή ἐπιλογή, ὅπως καί κάποιο τοῦ πλ. δ΄ στά ἀπόστιχα.
Ἀξιοπρόσεκτο τό Μέγα Προκείμενον κατά τήν τάξιν «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν».
Σημαντικότατα θά εἶναι καί ὅλα, πού δέν ἄκουσα ἀκόμη, ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη.
Πάλιν καί πολλάκις σ᾿ εὐχαριστοῦμε γιά τούς κόπους σου!


 
Top