1961-04-23 Μνήμη Αγίου Γεωργίου (Στανίτσας - Δανιηλίδης)

Top