1961 Κυριακή ήχος πλάγιος του τετάρτου (Άγνωστος ναός Αθηνών)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21
Καλησπέρα στην εκλεκτή ομήγυρη!

Σχετικά, το Τυπικόν της Μ.Χ.Ε. (Βιολάκη) στην Προθεωρία, αναφέρει "περί της Δοξολογίας" ...

"Κατά πᾶσαν Κυριακήν καί πᾶσαν Δεσποτικήν καί Θεομητορικήν ἑορτήν καί τάς μνήμας τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἐν τῷ Ὄρθρῳ ψάλλεται ἡ λεγόμένη Μεγάλη Δοξολογία εἰς ἦχον τοῦ Δοξαστικοῦ..."

Το ίδιο αναφέρει και στο σχετικό κεφάλαιο περί της τυπικής διατάξεως της Ακολουθίας του Όρθρου.
Τό θέμα ἔχει συζητηθεῖ κι ἐδῶ, ὅπου φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε μεταγενέστερη διαφοροποίηση γιά τίς Κυριακες μέ ἑωθινό ἀπό τίς Κυριακές μέ δοξαστικό μνήμης.


 
Top