1958 Δοξαστικό Κασσιανής

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
#1
Από το Αρχείο του κ. Ιωάννου Παπαχαρήστου, αναρτώ το δοξαστικό της Κασσιανής. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι η χρονολογία και η τοποθεσία, οι οποίες είναι αντιστοίχως 1958 και Κωνσταντινούπολη.
 

Attachments

Top