19. Μουσικὰ Ὁσίου Μακαρίου Αἰγυπτίου

#4
Τὸ τελικό. Τὰ μουσικὰ ἀπὸ δύο πηγὲς. Στὴν πρώτη ἀκολουθία ἐλλείπει τὸ πεντηκοστάριον, καθότι στὴν φυλλάδα ποὺ ἀνέβηκε λείπουν δύο σελίδες. Ἡ δεύτερη ἀκολουθία εἶναι ἀπὸ τὰ Κύπρια Μηναῖα.
 

Attachments

#6
Ὅπως βλέπω, τὸ ἐλλεῖπον πεντηκοστάριον τῆς πρώτης ἀκολουθίας εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ τῶν Κυπρίων Μηναίων, ὁπότε μουσικῶς δὲν ὑπάρχει πρόβλημα.
 
Top