19. Μουσικὰ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα

#1
Από την γνωστή ιστοσελίδα με τα μαθήματα Νηλέως Καμαράδου.
Για τους υποψιασμένους: Δείτε τις αναλύσεις του Νηλέα και πείτε μου αν σας περνάει και σας από το μυαλό, ότι η διαφορά της παλαιάς σχολής πατριαρχικού ύφους, που εκφράζεται με τον Ναυπλιώτη, με τη νέα σχολή πατριαρχικού ύφους που εκφράστηκε με τον Πρίγγο και το Στανίτσα, μήπως οφείλεται στην επιρροή του Νηλέως στους δεύτερους, μέσω επιγόνων(Παλάση, Χατζηαθανασίου);
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
Από την γνωστή ιστοσελίδα με τα μαθήματα Νηλέως Καμαράδου.
Για τους υποψιασμένους: Δείτε τις αναλύσεις του Νηλέα και πείτε μου αν σας περνάει και σας από το μυαλό, ότι η διαφορά της παλαιάς σχολής πατριαρχικού ύφους, που εκφράζεται με τον Ναυπλιώτη, με τη νέα σχολή πατριαρχικού ύφους που εκφράστηκε με τον Πρίγγο και το Στανίτσα, μήπως οφείλεται στην επιρροή του Νηλέως στους δεύτερους, μέσω επιγόνων(Παλάση, Χατζηαθανασίου);
Νομίζω ὅτι φαίνεται τό ἑνιαῖο τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως. Προσωπικά διέκρινα πλεῖστες ὅσες ἀναλύσεις πού χρησιμοποιοῦσαν συχνότατα καί οἱ Πρίγγος - Στανίτσας.
 
#3
Νομίζω ὅτι φαίνεται τό ἑνιαῖο τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως. Προσωπικά διέκρινα πλεῖστες ὅσες ἀναλύσεις πού χρησιμοποιοῦσαν συχνότατα καί οἱ Πρίγγος - Στανίτσας.
Τις χρησιμοποιούσε ο Ναυπλιώτης όμως; Μήπως είναι επιρροή του Νηλέως; Αυτό λέω...
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#4
Τις χρησιμοποιούσε ο Ναυπλιώτης όμως; Μήπως είναι επιρροή του Νηλέως; Αυτό λέω...
Νῖκο, τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε κατ' ἐμὲ νὰ συμπεράνουμε μὲ σιγουριὰ, εἶναι πὼς ἡ γραφὴ τοῦ Νηλέως εναι πολὺ ἀναλυτικότερη ἀπό αὐτὴν τοῦ Βουδούρη, ποὺ κατέγραφε τὸν Ναυπλιώτη. Θὰ μποροῦσε κάλλιστα κάποιος νὰ καταγράφῃ τὸν Ναυπλιώτη σὲ ἀναλυτικὴ γραφὴ, ὀπότε οἱ διαφορές τότε, πιθανόν νὰ περιορίζονταν μόνον στὶς διάφορες "ἄργειες", ποὺ συχνὰ-πυκνὰ σημειώνει ὁ Νηλέας.

Οἱ διαφορὲς ὅμως μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω πρωτοψαλτῶν πού ἀνέφερες, γιὰ μένα εῖναι πρωτίστως διαφορές ὕφους. Κρίνονας ἀπὸ τὰ ὅποια δείγματα ἔχουμε ἀπὸ μαθητές τοῦ Νηλέως, θὰ ἔλεγα πώς τό ὔφος (καὶ ἄκουσμὰ) τους παραπέμπει πολύ περισσότερο στὸ δωρικὸ, λιτὸ καὶ στιβαρό ὕφος τοῦ Ἰακώβου, ἀρκετά στὸ (παρόμοιο) ὕφος τοῦ Πρίγγου καὶ λιγώτερο
στὸ μελισματικὸ καὶ ἡδύμολπο ὔφος τοῦ Στανίτσα (εἰδικά στὶς ἠχογραφήσεις μετὰ τήν κάθοδὸ του στὴν Ἀθήνα).

Χάρης
 
#5
Βασικά είχα στο μυαλό μου δύο πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις που είναι και σήμα κατατεθέν Πρίγγου-Στανίτσα τις οποίες, στις ηχογραφήσεις του Ναυπλιώτη που έχουμε και στην καταγραφή Βουδούρη δεν υπάρχουν και δεν γίνονται κατά αυτό τον τρόπο. Γι' αυτό φαντάστηκα ότι ίσως είναι επιρροή του Νηλέως, μέσω του Παλλάση κυρίως (καθότι τόσο ο Πρίγγος, όσο και ο Στανίτσας υπήρξαν εμποτισμένοι με το ύφος του Γαλατά).
Κια μιλάω για τις αναλύσεις πρώτον της πεταστής με κλάσμα και δεύτερον του συμπλέγματος ολίγον με κεντήματα και ψηφιστόν.
 
#6
Από την γνωστή ιστοσελίδα με τα μαθήματα Νηλέως Καμαράδου.
Για τους υποψιασμένους: Δείτε τις αναλύσεις του Νηλέα και πείτε μου μήπως οφείλεται στην επιρροή του Νηλέως στους δεύτερους, μέσω επιγόνων(Παλάση, Χατζηαθανασίου);
Δείτε τα συνημμένα χειρόγραφα του Χατζηαθανασίου, που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Εντοπίστε τις διαφορές στις δύο καταγραφές του ίδιου δοξαστικού (1930, 1947) και τα ... σβυσίματα με τη γόμα που ... αχνοφαίνονται!:D (καταργημένες άργειες)...
ΝΓ
 

Attachments

Top