19. Ήχος ειρμού η΄ωδής διαφορετικός με ήχο ειρμού θ΄ωδής;

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#1
Αγαπητά μέλη γειά σας,
Παρακαλώ, θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει, στον εξής προβληματισμό μου;
Όταν η Η΄Ωδή είναι στον Β΄ήχο, αλλά ψάλεται στον Πλάγιο του Β΄και η Θ΄ωδή είναι στον Δ΄ήχο, τήν "Τιμιωτέρα", σε πιό ήχο θα την ψάλω;
Ευχαριστώ πολύ
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#2
Αγαπητά μέλη γειά σας,
Παρακαλώ, θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει, στον εξής προβληματισμό μου;
Όταν η Η΄Ωδή είναι στον Β΄ήχο, αλλά ψάλεται στον Πλάγιο του Β΄και η Θ΄ωδή είναι στον Δ΄ήχο, τήν "Τιμιωτέρα", σε πιό ήχο θα την ψάλω;
Ευχαριστώ πολύ
Η η΄ ωδή του κανόνα;
Η θ΄ωδή τίνος; :confused:
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#3
Αγαπητά μέλη γειά σας,
Παρακαλώ, θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει, στον εξής προβληματισμό μου;
Όταν η Η΄Ωδή είναι στον Β΄ήχο, αλλά ψάλεται στον Πλάγιο του Β΄και η Θ΄ωδή είναι στον Δ΄ήχο, τήν "Τιμιωτέρα", σε πιό ήχο θα την ψάλω;
Ευχαριστώ πολύ
Καλώς όρισες και από εμένα...:)
τι ακριβώς εννοείς "η Η΄Ωδή είναι στον Β΄ήχο" & "και η Θ΄ωδή είναι στον Δ΄ήχο"? μπορείς να αναφέρεις παράδειγμα? Πάντως η τιμιωτέρα ΚΑΝΟΝΙΚΑ ψάλλεται όχι στον ήχο των καταβασιών, αλλά στον ήχο της Θ' ωδής (εάν ψαλλεί αυτή φυσικά)...
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Αγαπητά μέλη γειά σας,
Παρακαλώ, θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει, στον εξής προβληματισμό μου;
Όταν η Η΄Ωδή είναι στον Β΄ήχο, αλλά ψάλεται στον Πλάγιο του Β΄και η Θ΄ωδή είναι στον Δ΄ήχο, τήν "Τιμιωτέρα", σε πιό ήχο θα την ψάλω;
Ευχαριστώ πολύ
Η Τιμιωτέρα ακολουθεί πάντοτε την α' ωδή του α' Κανόνος της Θ' ωδής
(έχει ξανασυζητηθεί αυτό).
Αν τώρα δεν ψαλλεί η θ' ωδή αλλά ευθύς η Καταβασία, τότε ακολουθεί υποχρεωτικά τον ήχο των Καταβασιών.

Δημήτριος Καλπακίδης
 

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#5
Καλώς όρισες και από εμένα...:)
τι ακριβώς εννοείς "η Η΄Ωδή είναι στον Β΄ήχο" & "και η Θ΄ωδή είναι στον Δ΄ήχο"? μπορείς να αναφέρεις παράδειγμα? Πάντως η τιμιωτέρα ΚΑΝΟΝΙΚΑ ψάλλεται όχι στον ήχο των καταβασιών, αλλά στον ήχο της Θ' ωδής (εάν ψαλλεί αυτή φυσικά)...
Αν ανοίξετε το μηναίο του Νοεμβρίου στις 19, θα δείτε ότι ο Ειρμός της η΄ωδής είναι: "Τον εν καμίνω του πυρός", ήχος Β΄, και μετά για θ΄ωδή, έχει:"Λίθος αχειρότμητος". Τί γίνεται λοιπόν;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
ψαλμός 50ός;19364 said:
Αν ανοίξετε το μηναίο του Νοεμβρίου στις 19, θα δείτε ότι ο Ειρμός της η΄ωδής είναι: "Τον εν καμίνω του πυρός", ήχος Β΄, και μετά για θ΄ωδή, έχει:"Λίθος αχειρότμητος". Τί γίνεται λοιπόν;
Ἀπό ποῦ συμπεραίνετε ὅτι ὁ εἱρμός τῆς η΄ ᾠδῆς εἶναι ἦχος β΄; Καί μάλιστα ψάλλεται σέ ἦχο πλ. β΄;

 
Last edited:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#7
Αν ανοίξετε το μηναίο του Νοεμβρίου στις 19, θα δείτε ότι ο Ειρμός της η΄ωδής είναι: "Τον εν καμίνω του πυρός", ήχος Β΄, και μετά για θ΄ωδή, έχει:"Λίθος αχειρότμητος". Τί γίνεται λοιπόν;
Προφανώς έχει μπερδευτεί διότι με την ίδια αρχική φράση "Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός" υπάρχει ειρμός του β΄ήχου, του οποίου το μέλος πιθανώτατα υπάρχει σε κάποιο μουσικό ειρμολόγιο. (πρβλ. τα δύο αυτόμελα "ω του παραδόξου θαύματος" το ένα σε α΄, το άλλο σε πλ. δ΄Είναι όμως 2 διαφορετικοί ειρμοί. Εδώ ο κανών είναι σε δ΄ ήχο Το μέλος του ειρμού σε δ΄ ήχο ίσως υπάρχει στο Νέον Ειρμολόγιον του Α. Παπαχρήστου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Προφανώς έχει μπερδευτεί διότι με την ίδια αρχική φράση "Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός" υπάρχει ειρμός του β΄ήχου, του οποίου το μέλος πιθανώτατα υπάρχει σε κάποιο μουσικό ειρμολόγιο. (πρβλ. τα δύο αυτόμελα "ω του παραδόξου θαύματος" το ένα σε α΄, το άλλο σε πλ. δ΄Είναι όμως 2 διαφορετικοί ειρμοί. Εδώ ο κανών είναι σε δ΄ ήχο Το μέλος του ειρμού σε δ΄ ήχο ίσως υπάρχει στο Νέον Ειρμολόγιον του Α. Παπαχρήστου.
Ἀντιλαμβάνομαι ἐπακριβῶς τί συμβαίνει.
Ἤθελα νά τό διαπιστώσει μόνη της.
Χαρά μας γιά νέα μέλη νά ξαναρχίζουμε ἀπό τό «νηπιαγωγεῖο»...

 

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#9
Ἀντιλαμβάνομαι ἐπακριβῶς τί συμβαίνει.
Ἤθελα νά τό διαπιστώσει μόνη της.
Χαρά μας γιά νέα μέλη νά ξαναρχίζουμε ἀπό τό «νηπιαγωγεῖο»...

Καλημέρα πάτερ, συγχωρέστε με, βρήκα το συγκεκριμένο ειρμό στο θεωρητικό βιβλίο του Παπαχρόνη τόμος Β2, σελ. 68, όπου αναφέρει τον ειρμό αυτό, και λέει ότι ψάλλεται την Τετάρτη της Τυρινής.
Πως λοιπόν κατά την γνώμη σας πρέπει να τον ψάλλω;
Ευχαριστώ, την ευχή σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Καλημέρα πάτερ, συγχωρέστε με, βρήκα το συγκεκριμένο ειρμό στο θεωρητικό βιβλίο του Παπαχρόνη τόμος Β2, σελ. 68, όπου αναφέρει τον ειρμό αυτό, και λέει ότι ψάλλεται την Τετάρτη της Τυρινής.
Πως λοιπόν κατά την γνώμη σας πρέπει να τον ψάλλω;
Ευχαριστώ, την ευχή σας.
Ποῦ ξέρετε ὅτι ὁ εἱρμός τοῦ Τριῳδίου πού ἀναγράφεται μόνον ἡ ἀρχή του εἶναι ὁ αὐτός μέ τόν τῆς 19ης Νοεμβρίου;

Στίς 19 Νοεμβρίου ὁ εἱρμός εἶναι σίγουρα δ΄ ἦχος. Πρέπει νά μάθετε ἀπό ποιό σημεῖο τοῦ Μηναίου πληροφορούμεθα τόν ἦχο τῶν κανόνων καί τῶν εἱρμῶν πού ἀνήκουν στόν τελευταῖο κανόνα.

Υ.Γ. Δέν ἔχω μπροστά μου τώρα κάποια βιβλία, γιά νά δῶ ἄν συμπίπτουν τά λόγια. Ξέρουν τά μέλη τί ἐννοῶ, ὅπως σχολιάστηκε.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Ἀπό μιά ματιά ἐδῶ, εἶδα ὅτι δέν εἶναι ἴδιος ὁ εἱρμός τοῦ β΄ καί τοῦ δ΄. Ἡ ἀρχή δέν ἔχει σημασία, ὅπως γράφτηκε.

Τόν εν καμίνω τού πυρος Ήχος β’
Τόν εν καμίνω τού πυρός, τών Εβραίων τοίς Παισί συγκαταβάντα, καί τήν φλόγα εις δρόσον, μεταβαλόντα Θεόν, υμνείτε τά έργα ως Κύριον, καί υπερυψούτε εις πάντας τούς αιώνας.​
 
Last edited:

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#13
Ποῦ ξέρετε ὅτι ὁ εἱρμός τοῦ Τριῳδίου πού ἀναγράφεται μόνον ἡ ἀρχή του εἶναι ὁ αὐτός μέ τόν τῆς 19ης Νοεμβρίου;

Στίς 19 Νοεμβρίου ὁ εἱρμός εἶναι σίγουρα δ΄ ἦχος. Πρέπει νά μάθετε ἀπό ποιό σημεῖο τοῦ Μηναίου πληροφορούμεθα τόν ἦχο τῶν κανόνων καί τῶν εἱρμῶν πού ἀνήκουν στόν τελευταῖο κανόνα.

Υ.Γ. Δέν ἔχω μπροστά μου τώρα κάποια βιβλία, γιά νά δῶ ἄν συμπίπτουν τά λόγια. Ξέρουν τά μέλη τί ἐννοῶ, ὅπως σχολιάστηκε.

Πάτερ, είναι γραμμένος ολόκληρος ο ειρμός και στο μηναίο και στο βιβλίο του Παπαχρόνη, γι αυτό και η απορία μου
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Πάτερ, είναι γραμμένος ολόκληρος ο ειρμός και στο μηναίο και στο βιβλίο του Παπαχρόνη, γι αυτό και η απορία μου
Διαβᾶστε τό #11 μηνυμά μου, πού προφανῶς δέν προλάβατε.

Πάντως τήν 19ην Νοεμβρίου θά τόν ψάλλετε σέ δ΄, ὡς καί τήν Τιμιωτέρα.

 
Top