18/10 Αποστόλου Λουκά - Θεοτοκίον αποστίχων

Andreask

Νέο μέλος
#1
Το τυπικόν ορίζει στα απόστιχα να ψαλεί το «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος…» αντί αυτού που είναι γραμμένο στο Μηνιαίο. Γνωρίζει κάποιος τη λογική πίσω από αυτό;
 
Top