18-08-2019 Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (μετά την Εορτή της Κοιμ. Θεοτόκου)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 18-08-2019 Εσπερινός και Ορθρος Κυριακής μετά την εορτή. Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. θ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top