18 Ιανουαρίου - Των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Χρόνια πολλά.

Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για το Τυπικόν της ημέρας που είναι τυπικόν Αγίου εορταζομένου εις η' (ήτοι πλήρως εορταζομένου).

Το απολυτίκιον των Αγίων «Έργοις λάμψαντες» πρέπει να λεχθεί δίς (Δόξα, το αυτό) στον Όρθρο (και άρα στο Δόξα δεν λέμε ξεχωριστό του Αγίου Αθανασίου ή του Αγίου Κυρίλλου, που ούτως ή άλλως δεν έχει η ακολουθία), διότι η ακολουθία είναι και για τους δύο Αγίους μαζί, εξ ού και ένα απολυτίκιον έχει το Μηναίον, και οι άγιοι οι εορταζόμενοι εις η' (ήτοι πλήρως εορταζόμενοι), λέγεται το απολυτίκιό τους δίς στον Όρθρο σε καθημερινή.

Επίσης βλέπω στο Μηναίον Βαρθολομαίου (1890) και στο Μηναίον ΦΩΣ, στους Αίνους «...στέψωμεν, την αεισέβαστον Δυάδα των Διδασκάλων ημών». Σε άλλο κείμενο είδα «...στέψωμεν, τον αεισέβαστον Αθανάσιον και τον παναοίδιμον Κύριλλον» που προφανώς είναι από άλλη έκδοση Μηναίου, απλά θέλω να το τονίσω, και να απορήσω, με όσους εκδότες, ορθολογιστικώς, και ελαφρά τη καρδία βάζουν το χέρι τους στα Μηναία.

Ενημερωτικά, να σημειωθεί ότι το ΤΑΣ της Μονής Λειμώνος (14ος αι.) μέχρι και το ΤΑΣ (2012) έχει απολυτίκιον, το κοινόν, «Ο Θεός των Πατέρων ημών», και φαίνεται ότι οι Άγιοι σύμφωνα με το ΤΑΣ (και το Μηναίον του 1820), ήσαν και είναι «εορταζόμενοι εις ς' » (ήτοι ημιεορταζόμενοι), αφού το ΤΑΣ (και το Μηναίον του 1820) έχει Κανόνες της Οκτωήχου και των Αγίων, απουσία Στιχηρών Αίνων, και Δοξαστικόν Αποστίχων των Αίνων, και δοξολογία μικρά (δεν αναφέρεται η δοξολογία), βλ. ΤΟΕ, σ. 37.
 
Last edited:
Top