17. Μουσικὰ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Ακολουθία του Αγίου Διονυσίου σε μουσικά κείμενα.

Υπάρχει στο Δοξαστάριο του Κηλτζανίδη (Α΄τόμος, σσ.316-327).

Βρίσκεται εδώ. Το ανεβάζω και ξεχωριστά.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
#2
Ἀνεβάζω τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, Ἐπισκόπου Αἰγίνης, ὡς ἔχει ἐν τῷ μηναίῳ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Προσπάθησα νὰ διορθώσω τὰ λάθη τονισμοῦ ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἱστοσελίδα τοῦ π. Leo. Ἐκτὸς τῶν δοξαστικῶν καὶ τοῦ πεντηκοσταρίου ἐτόνισα καὶ τὰ προσόμοια τοῦ Ὄρθρου, γιὰ νὰ τονίσω σωστὰ κυρίως κάποιες λέξεις στὸ τέταρτο προσόμοιο. Στὸ δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι πιὸ σωστὸ τὸ διορθωμένο "ταῖς πρὸς Θεὸν σοῦ πρεσβείαις" ἀντὶ τὸ "ταῖς πρὸς Θεόν σου πρεσβείαις". Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὸ ἐτόνισα μὲ τρόπο ποὺ πιστεύω ὅτι ἀνταποκρίνεται καὶ στὶς δύο γραφές, καὶ στὰ δύο ἀκούσματα. Ἐπίσης, ἔχω ἀμφιβολίες πρὸς τὴν γραφὴ "κτείνοντα".
Εὐχαριστῶ τὸν κ. Κονταξῆ γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά του καὶ τὸν κ. Διονύση Λαμπρόπουλο, ποὺ μοῦ ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν σύνταξη τῆς ὡς ἄνω ἀκολουθίας.
 

Attachments

#4
Στὸ δοξαστικὸν τῶν Αἴνων πρέπει νὰ γίνουν δύο διορθώσεις. Στὴν λέξη "Κέρκυραν" ἡ κατάληξη πρέπει νὰ γίνει Νη, ὄχι βου. Πρὸς τὸ τέλος, στὴν λέξη "οὐρανίου", τὸ "ου" ἀντὶ ἴσου νὰ πάρει ὀλίγον.
 
#5
Παρακαλώ, μήπως υπάρχουν τα δοξαστικά εσπερινού & όρθρου της Ακολουθίας που είναι στο Μηναίο της Αποστολικής Διακονίας; Τα δοξαστικά του Κηλτζανίδη βασίζονται σε άλλο χειρόγραφο, και πιο χειρόγραφο;Ευχαριστώ πολύ, π. Αμφιλόχιος.
 
#6
Παρακαλώ, μήπως υπάρχουν τα δοξαστικά εσπερινού & όρθρου της Ακολουθίας που είναι στο Μηναίο της Αποστολικής Διακονίας; Τα δοξαστικά του Κηλτζανίδη βασίζονται σε άλλο χειρόγραφο, και πιο χειρόγραφο;Ευχαριστώ πολύ, π. Αμφιλόχιος.
Βρίσκονται λίγο πιὸ πάνω. Λάβετε, ὅμως, ὑπ᾿ ὄψιν καὶ τὶς διορθώσεις.
 
#7
Βρίσκονται λίγο πιὸ πάνω. Λάβετε, ὅμως, ὑπ᾿ ὄψιν καὶ τὶς διορθώσεις.
Σας ευχαριστώ θερμώς και μ'αρέσουν οι συνθέσεις σας στη γραμμή των κλασσικών. Βρήκα και τα μουσικά κείμενα του Αγ. Διονυσίου Αιγίνης και στον κ.Αθ. Καραμάνη, στη Νέα του Κυψέλη, τόμος Γ΄ με το γνωστό και όμορφο ύφος που τον κατέχει στις συνθέσεις του. Με τις ευχές μου, π. Αμφιλόχιος.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#8
Μήπως ὑπάρχει καί ἡ λιτή σέ μουσικό κείμενο;
Ὁ Κηλτζανίδης ἔχει, ἀλλά εἶναι διαφορετικά τροπάρια ἀπό τήν ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
 
#9
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που μπορεί να τονισεί τα υπόλοιπα επειδή εοιμάζω μια αγρπνια

βλέπε στιχηρά και αποστιχα και τα της λιτης και αν είναι δυνατον Α & Γ ωδή του κανόνα


Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 
#10
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που μπορεί να τονισεί τα υπόλοιπα επειδή εοιμάζω μια αγρπνια

βλέπε στιχηρά και αποστιχα και τα της λιτης και αν είναι δυνατον Α & Γ ωδή του κανόνα


Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Ἂν δὲν βιάζεσαι... Τὰ τῆς λιτῆς ὅλα;
 
Last edited:
#12
Ποιοί εἶναι οἱ στίχοι ποὺ προηγοῦνται τῶν ἀποστίχων στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης; Μοῦ φαίνεται ὅτι στὸ κείμενο ὑπάρχει κάποιο λάθος. Στοὺς αἴνους ποιούς στίχους θὰ ποῦμε;
 
#13
Ποιοί εἶναι οἱ στίχοι ποὺ προηγοῦνται τῶν ἀποστίχων στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης; Μοῦ φαίνεται ὅτι στὸ κείμενο ὑπάρχει κάποιο λάθος. Στοὺς αἴνους ποιούς στίχους θὰ ποῦμε;
Στα απόστιχα στο εσπερινό

1. (Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.)
2. (Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.)

Σε μία άλλη φυλάδα του Αγίου είδα και αυτό

1. (Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.)
2. (Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει και ωσεί κέδρος η εν τω Λιβάνω πληθυνθήσεται)

Στιχηρά στους αίνους

1. (Αινείτε τόν Θεόν εν τοίς αγίοις αυτού, αινείτε αυτόν εν στερεώματι τής δυνάμεως αυτού.)
2. (Αινείτε αυτόν επί ταίς δυναστείαις αυτού, αινείτε αυτόν κατά τό πλήθος τής μεγαλωσύνης αυτού.)
3. (Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν)
4. (Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οσιοι σου αγαλιάσειν αγαλλιάσονται)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Στιχηρά στους αίνους

1. (Αινείτε τόν Θεόν εν τοίς αγίοις αυτού, αινείτε αυτόν εν στερεώματι τής δυνάμεως αυτού.)
2. (Αινείτε αυτόν επί ταίς δυναστείαις αυτού, αινείτε αυτόν κατά τό πλήθος τής μεγαλωσύνης αυτού.)
3. (Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν)
4. (Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οσιοι σου αγαλιάσειν αγαλλιάσονται)
Μέγα σφάλμα, καί πραγματικά εἶναι λυπηρό...

Κύριε Λάμπρου, ἔχετε ξαναρωτήσει: http://analogion.com/forum/showthread.php?p=117009#post117009
Τα ιδιόμελα που ψάλλονται στους Αίνους της εορτής της Αγίας Ευφημίας ποιους στίχους έχουν;
Τούς στίχους τῶν αἴνων:
Εἰς στίχους δ’

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.​

Δές κι ἐδῶ: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=12829

 
#15
Ξαναανεβάζω τὴν ἀκολουθία μετὰ προσθηκῶν καὶ διορθώσεων.Περιλαμβάνονται κεκραγάρια, στιχηρὰ ἑσπερινοῦ, Δόξα. Καὶ νῦν. ἑσπερινοῦ, ἅπαντα τὰ τῆς λιτῆς, ἀπόστιχα, Δόξα. Καὶ νῦν. ἀποστίχων, ἀπολυτίκιον, ἰδιόμελον εἰς τὸν Ν´, δύο ἐξαποστειλάρια, πασαπνοάρια, προσόμοια αἴνων, Δόξα. Καὶ νῦν. αἴνων.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#16
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της
17-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Διονυσίου Αιγίνης
κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top