16-06-2024 Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα - των Αγίων Πατέρων (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 16-06-2024 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής του των Αγίων Πατέρων Ηχος πλ.β΄Εωθινόν Ι΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ Ιουνίου & Ιουλίου 2024 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ
 

Attachments

 • 16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf
  209.2 KB · Views: 10
 • 16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.pdf
  270.5 KB · Views: 36
 • 16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.docx
  41.1 KB · Views: 6
 • 16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.docx
  55.4 KB · Views: 15
Last edited:
Back
Top