16-02-2020 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κυρ. ΙΖ΄ Λουκά (του Ασώτου), Ηχος Β΄, Εωθ. Β΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
της 16-02-2020 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. του Ἀσώτου Ηχος Β Εωθ. Β΄.


Ενημερωτικά!!!!!
Αναρτήθηκαν
Εδώ
τα αρχεία του όρθρου των Καθημερινών
της Τετάρτης Παρασκευής και Σαββάτου μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

 

Attachments

Last edited:
Top