15-12-2019 Κυριακή Αγίων Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄ Εωθ. δ (Εσπερινός & Όρθρος)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 15-12-2019 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής των Αγίων Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top