15-09-2019 Κυριακή μετά την Ύψωση (Εσπερινός-Όρθρος-Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 15-09-2019-1 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

 • 15-09-2019 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ.pdf
  224.3 KB · Views: 19
 • 15-09-2019 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β.pdf
  366.6 KB · Views: 49
 • 15-09-2019 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ.docx
  94.2 KB · Views: 4
 • 15-09-2019 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β.docx
  115.1 KB · Views: 15
Top