14-09-09

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#1
Όρθρος:
Απολυτίκια-καθίσματα απ' έξω
Αντίφωνο του δ' ήχου (σύντομο) από όρθρος ''ΖΩΗΣ''
''Συ μου σκέπη κραταιά'' - ''Σταυρέ του Χριστού'' από Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου.
Καταβασίες- θ' ωδή από το ειρμολόγιο ''ΖΩΗΣ''
Εξαποστειλάρια απ' έξω.
Δοξαστικό Αίνων από Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου
Ασματικόν του Σταυρού για την τελετή της υψώσεως Ιακώβου πρωτοψάλτου από όρθρο ''ΖΩΗΣ''

Θ. Λειτουργία:
''Τον Σταυρόν σου'' το κλασσικό του β' ήχου
Χερουβικόν -Λειτουργικά Εμμ. Χατζημάρκου σε πλ.α'
Κοινωνικόν σε Άγια από ''Αγγελικό Χορό''
 

agrovas

Βασίλης Αγροκώστας
#2
Όρθρος:
Απολυτίκια-καθίσματα απ' έξω
Αντίφωνο του δ' ήχου (σύντομο) από όρθρος ''ΖΩΗΣ''
''Συ μου σκέπη κραταιά'' - ''Σταυρέ του Χριστού'' από Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου.
Καταβασίες- θ' ωδή από το ειρμολόγιο ''ΖΩΗΣ''
Εξαποστειλάρια απ' έξω.
Δοξαστικό Αίνων από Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου
Ασματικόν του Σταυρού για την τελετή της υψώσεως Ιακώβου πρωτοψάλτου από όρθρο ''ΖΩΗΣ''

Θ. Λειτουργία:
''Τον Σταυρόν σου'' το κλασσικό του β' ήχου
Χερουβικόν -Λειτουργικά Εμμ. Χατζημάρκου σε πλ.α'
Κοινωνικόν σε Άγια από ''Αγγελικό Χορό''
Ακριβώς τα ίδια κι εγώ , εκτός από το κοινωνικό το οποίο έψαλλα από την "Ανθοδέσμη" του Χ"Μάρκου.
 

ixadin

Ηχάδιν
#3
Δοξολογία Πέτρου και το Ασματικό το του Γεωργίου Κρητός

Δύναμις Μπαλασίου Ιερέως και νομοφύλακος
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
Καθίσματα ἀπὸ Χ. Τσακίρογλου
Ἐκ νεότητός μου Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ἰδιόμελα Ἐωθινοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ Μουσ. Κυψέλη Στεφάνου (Πολυχρονάκης)
Κανόνες ἀπὸ Χ. Τσακίρογλου
Καταβασίες ἀργὲς Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ἐξαποστειλάρια ἀπὸ Χ. Τσακίρογλου
Δοξαστικὸ Πέτρου Λαμπαδαρίου
Δοξολογία ἅγια ἀργὴ Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ἁσματικὸν Ραιδεστηνοῦ

Τὸν Σταυρὸν σου σὲ β, Δύναμις τοῦ βήματος
Χερουβικὸ ἅγια Πέτρου Λαμπαδαρίου (τῆς ἑβδομάδος)
Λειτουργικὰ Νικολαΐδου σὲ Ἅγια (ἐξαιρετικότατα)
Θ' ὠδὴ Πέτρου Λαμπαδαρίου
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#6
Τὰ ἔψαλλα πρώτη φορὰ καὶ ἐνθουσιάστηκα. Στιβαρὸ ἄκουσμα καὶ μεγαλοπρεπές.
 
Top