14. Μεσώδιο κάθισμα: Ἐλατὴρ τῶν δαιμόνων

#1
Στα Μεσώδια αύριο:

Το Μηναίο του Φωτός "Ἐλατήρ τῶν δαιμόνων". Τα Δίπτυχα (και το Μηναίο της ΑΔ;) "Ὀλετήρ των δαιμόνων" που ταιριάζει μάλλον περισσότερο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Στα Μεσώδια αύριο:

Το Μηναίο του Φωτός "Ἐλατήρ τῶν δαιμόνων". Τα Δίπτυχα (και το Μηναίο της ΑΔ;) "Ὀλετήρ των δαιμόνων" που ταιριάζει μάλλον περισσότερο.

«Ἐλατήρ» καί Ἀ. Δ. καί Βαρθολομαίου καί πρό Βαρθολομαίου. Στά Δίπτυχα εἶναι ἀντιγραφή ἀπό ἀντίστοιχη χρονιά πού τήν ἐπιμέλεια εἶχε ὁ Ἀπ. Παπαχρήστου, ὅπως καί φέτος ἔτσι τό ἔχει στό ἰδιωτικό βοήθημα πού ἐκδίδει. Δέν ξέρω ποῦ τό βρῆκε. Εἶναι μιά λεπτομέρεια πού δέν μπορεῖς νά τήν φανταστεῖς. Εὐχαριστοῦμε πάντως.


 
Top