13-01-2019 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της 13-01-2019 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top