12-12-2021 Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά, Των Προπατόρων, Σπυρίδωνος επ. Τριμυθούντος, Ήχος πλ. δ΄, Εωθ. Γ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 12-12-2021 Εσπερινός & Ορθρος ΚΘ Κυρ. (ΙΑ Λουκα) Των Προπατόρων Σπυρίδωνος Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Γ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Δεκεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
& των Καθημερινών Οκτωβρίου Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021 Καθημερινών
 

Attachments

Top