12. Μαΐου Των Αγίων Πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Σύμφωνα μὲ τὸ Μηναῖον*, ἔχουν ἀκολουθία μὴ ἑορταζομένου Ἁγίου.
Ἀπολυτίκιον, τὸ κοινόν· Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. Ἦχος δ'.

* Βαρθολομαίου, 1889.
 
Top