11. Ἀκολουθία θαύματος ἐν Κερκύρᾳ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#1
Απευθύνομαι κυρίως στους Κερκυραίους, ή και σε όποιον άλλον γνωρίζει.
Μήπως υπάρχει φυλλάδα της σημερινής ημέρας;;;
Έχουμε ένα μικρό εκκλησάκι του Αγ. Σπυρίδωνος και κάθε χρόνο τελούμε(τελέσαμε χθές βράδυ), αγρυπνία εις ανάμνησιν του θαύματος του Αγίου.
Όμως συμβουλευόμαστε το μηναίο της 12ης Δεκεμβρίου.
Μόνο το απολυτίκιο της ημέρας έχουμε.
Σκέφτηκα λοιπόν, να ζητήσω την βοήθειά σας, ούτως ώστε του χρόνου, αν μας έχει ο Θεός καλά, να έχουμε το σωστό τυπικό της ημέρας.
Ευχαριστώ
 

spyridon

Ἀρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης
#3
Εὐχαριστῶ για τὴν παράθεση.

Να συμπληρώσω.

Τὸ ἀπολυτίκιο ὅπως τὸ ψάλλουμε στὴν Κέρκυρα.

"Ὡς τῶν ὀρθοδόξων ὑπέρμαχον, καὶ τῶν κακοδόξων ἀντίπαλον, παμμακάριστε Σπυρίδων, εὐφημοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ ὑμνοῦμεν σε, καὶ δυσωπούμέν σε, φυλάττειν τὸν λαόν καὶ τὴν πόλιν σου, πάσης κακοδοξίας καὶ ἐπιδρομῆς βαρβάρων ἀπρόσβλητον.

Να σημειώσω ὁτι τὸ ἀπολυτίκιο αύτὸ ψάλλεται καὶ κατά τὴν 12ην Νοεμβρίου πού γιορτάζουμε τὸ θαύμα τοῦ Ἁγίου πού ἐκδίωξε τοὺς Λατίνους ἀπό τὸ Ναό του. (Ἐπειδή εἶναι πολύ κοντά στὴν λιτανεία του Πρωτοκύριακου -πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου-δεν είναι πολύ γνωστό).

Καὶ τὸ γνωστό άπολυτίκιο πάλι ὅπως λέγεται στῆν Κέρκυρα.

"Τῆς συνόδου τῆς πρώτης άνεδείχθης ὑπέρμαχος καὶ θαυματουργῶ λόγῳ μόνῳ ποταμοὺς ἀνεχαίτισας, Σπυρίδων μακάριε σοφέ, ὅθεν νεκρᾶ σοι ἐκ τάφου προσφωνεῖ, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῶ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντας σοι ἱερώτατε. Δόξα Τῶ δεδωκότι σοι ἰσχύν. Δόξα Τῶ σὲ στεφανώσαντι. Δόξα Τῶ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, τοιαῦτα τέρατα (πάσιν ἰάματα).

Τὸ μεγαλυνάριο τῆς ἠμέρας.

"Τῶν θαυμάτων πέλαγος γεγονώς, πάσης τρυκυμίας ἐν θαλάσσῃ τε καὶ ἐν γῆ, μέγιστε Σπυρίδων, διάσωζε εὐχές σου, τοὺς ἐπικαλουμένους μέγα σὸν ὄνομα".

Κοινωνικόν: "Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον."
 
Last edited:

dimitris

Παλαιό Μέλος
#4
τὸ ἀπολυτίκιο αύτὸ ψάλλεται καὶ κατά τὴν 12ην Νοεμβρίου πού γιορτάζουμε τὸ θαύμα τοῦ Ἁγίου πού ἐκδίωξε τοὺς Λατίνους ἀπό τὸ Ναό του. (Ἐπειδή εἶναι πολύ κοντά στὴν λιτανεία του Πρωτοκύριακου -πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου-δεν είναι πολύ γνωστό).
Ενδιαφέρον και άγνωστο !!!
δηλαδή;
 

spyridon

Ἀρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης
#5
Τό θαύμα του Ἁγίου ποὺ ἐκδίωξε τοὺς Λατίνους δεν εἶναι πολύ γνωστό γιατί ἐπισκιάζεται τρόπον τινά ἀπό τήν ἐορτή τοῦ Πρωτοκύριακου κατά τὴν ὁποία γιορτάζουμε τὴν σωτηρία τοῦ νησιού ἀπό τὴν ἐπιδημία τῆς πανώλης. Πραγματοποιείται λιτάνευση τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου, προσκαλούνται Άρχιερείς καὶ προσέρχονται προσκυνητές.

Ἡ 12η ἐορτάζεται συνήθως μέ ἀγρυπνία καὶ ψάλλεται ἡ ἰδιαίτερη ἀκολουθία τῆς ἐορτῆς. Ὡς ἐκ τούτου πολλοί δεν γνωρίζουν αὐτήν τὴν ἐορτή καὶ τὸ θαύμα του Ἁγίου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Το έτος 1717 η Βενετική Δημοκρατία βρίσκονταν σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εις το πλαίσιο των εχθροπραξιών των δύο αντιμαχόμενων δυνάμεων υπήρξε και η πολιορκία της Κερκύρας από τους Τούρκους. Ο κίνδυνος του ανδραποδισμού και του αφανισμού δια της σφαγής ήταν μεγάλος διότι οι δυνάμεις των απίστων ήσαν ασυγκρίτως μεγαλύτερες των χριστιανικών. Παρά δε την στρατηγική δεξιότητα του διευθύνοντος τα χριστιανικά όπλα σάξονα στρατάρχη Ιωάννου Ματθία κόμητα Schulemburg, και παρά την γενναιότητα και την αυτοθυσία με την οποίαν αντιμετώπισαν τον επιδρομέα οι Κερκυραίοι και οι άλλοι χριστιανοί μαχητές, στο τέλος θα υπέκυπταν, εάν δεν επενέβαινε η θεία δύναμις, και πάλι δια της μεσολαβήσεως του ιερού Σπυρίδωνος, αποτελεσματικά υπέρ των υπερασπιστών της πόλεως. Η πολιορκία άρχισε την 24 Ιουνίου (ε.π.) 1716, τερματίστηκε δε την 11 Αυγούστου του έτους εκείνου δια της άτακτου αναχωρήσεως των επιδρομέων.

Εις ανάμνησιν του θαύματος τούτου, και εις δόξαν του Παντοδυνάμου Θεού και τιμήν του προστάτου αγίου Σπυρίδωνος, καθιερώθη η κατ’ έτος και κατά την 11 Αυγούστου Λιτανεία του σεπτού Σκηνώματος του Αγίου, δι’ αποφάσεως του Βενετού Γενικού Καπιτάνου Κερκύρας Ανδρέου Πιζάνη, από 19/30 Μαρτίου 1717.

Δια την περίπτωση του θαύματος συντέθηκε πλήρης ασματική Ακολουθία ευχαριστήριος, η οποία εκδόθηκε μετά από δύο έτη.
«Ἀκολουθία τοῦ ἐν Κερκύρᾳ κατὰ Ἀγαρηνῶν ὑπερφυοῦς θαύματος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαματουργοῦ, συντεθεῖσα εἰς ἔπαινον τοῦ ἁγίου, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῷ εὐγενεστάτῳ καὶ ἐκλαμπροτάτῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ Ῥοδοστάμῳ, ἄρχοντι ἀξιωτάτῳ τῷ Κερκυραίῳ, εἰς δὲ τῶν πιστῶν ὠφέλειαν τύπῳ δοθεῖσα. Ἐνετίῃσιν, ἔτει σωτηρίῳ ᾳψιη΄(1718), παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ.»


Πηγή ἐδῶ.

Ἡ ἀναρτηθεῖσα στό voutsinasilias.blogspot. εἶναι αὐτή;

Σημ.: Ἡ ἡμερομηνία παραπάνω 19/30 Μαρτίου 1717, δείχνει τήν κατά 11 ἡμέρες διαφορά παλαιοῦ καί νέου ἡμερολογίου τόν 18ο αἰ.

ΥΓ. Το 1718 ο Άγιος με θαυμαστό τρόπο απέτρεψε τον Βενετό διοικητή Ανδρέα Πιζάνη από το να οικοδομήσει λατινικό αλτάριο στο ναό. Η ανάμνηση του θαύματος εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου (βλ. ἐδῶ).


 
Last edited:

spyridon

Ἀρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης
#7
Ἡ ἀκολουθία εἶναι αὐτή τῆς παράθεσης τοῦ μηνύματος #2.

Γι' αὐτὸ καὶ δέν πρόσθεσα κάτι ἄλλο πλήν τῶν "διορθωμένων" ἀπολυτικίων.

Περισσότερες πληροφορίες περί τοῦ Ἁγίου, τοῦ Ναοῦ, τὶς Λιτανείες καὶ φωτογραφικό υλικό μπορείται να βρείτε στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων.
 
Last edited by a moderator:

Γ. Α. Π.

Νέο μέλος
#8
Ἡ ἀκολουθία εἶναι αὐτή τῆς παράθεσης τοῦ μηνύματος #2.

Γι' αὐτὸ καὶ δέν πρόσθεσα κάτι ἄλλο πλήν τῶν "διορθωμένων" ἀπολυτικίων.

Περισσότερες πληροφορίες περί τοῦ Ἁγίου, τοῦ Ναοῦ, τὶς Λιτανείες καὶ φωτογραφικό υλικό μπορείται να βρείτε στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων.
Σεβαστέ πάτερ Σπυρίδων, σεβαστέ πάτερ Μάξιμε ευλογείτε!

Επειδή η εν λόγω δικτυακή ανάρτηση, δεν θα ήταν υπερβολή να διατυπωθεί πως δεν είναι άμοιρη ημαρτημένων, όπως π.χ. στον Εσπερινό στο Ανάγνωσμα το πρώτο, πιθανώς στα καθίσματα του Όρθρου, ιδιαιτέρως στον Οίκο του Αγίου Σπυρίδωνος στην δεύτερη σειρά των Χαιρετισμών προς τον Άγιο, στο Συναξάριο στο υπόμνημα προς το τέλος της διηγήσεως για την Αχειροποίητο Εικόνα του Κυρίου, στο τρίτο τροπάριο της Η΄ Ωδής του Κανόνα του Αγίου, όπως και ενδεχομένως στο Εξαποστειλαριο και στο δεύτερο τροπάριο των Αίνων, ίσως και σε άλλα σημεία, μήπως υπάρχει η δυνατότητα, τουλάχιστον της αναγραφής των σωστών φράσεων και τροπαρίων προς διόρθωσιν των ημαρτημένων, ή ακόμα καλύτερα, της δημοσίευσης της πρωτότυπης ακολουθίας που έχετε στην διάθεσή σας;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Ο Άγιος Σπυρίδων που εορτάζεται η ανάμνησις του εν Κερκύρα κατά Αγαρηνών θαύματος του, ας είναι βοηθός όλων!

Καλή συνέχεια!

Χρόνια Πολλά!
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#9
Η σχετική ακολουθία, όπως επισυνάπτεται σ' αυτήν της μνήμης του αγίου της 12ης Δεκεμβρίου σε διάφορες παλαιές εκδόσεις όπως αυτή και αυτή.
 

Attachments

Γ. Α. Π.

Νέο μέλος
#10
Η σχετική ακολουθία, όπως επισυνάπτεται σ' αυτήν της μνήμης του αγίου της 12ης Δεκεμβρίου σε διάφορες παλαιές εκδόσεις όπως αυτή και αυτή.
Χίλια ευχαριστώ!

Με μιας απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα!

Τα τυπογραφικά στοιχεία, προφανώς, διαδραμάτισαν το ρόλο τους στην πρόκληση των ημαρτημένων σχετικά με τα οποία ρωτούσα στο χθεσινό μήνυμά μου.

Ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται στο πρωτότυπο η δίφθογγος - ευ -, ενδεχομένως συνετέλεσε στην πρόκληση του ημαρτημένου της δεύτερης σειράς των Χαιρετισμών του Οίκου του Αγίου.

Οπότε ο πιστός αναγινώσκοντας τον Οίκο του Αγίου, μπορεί να απευθύνει με ευλάβεια τον Χαιρετισμό προς τον Άγιο:

"Χαίροις το σέλας της ευσεβείας"

ή λίγο πιο κάτω:

"Χαίροις των θηρίων των αοράτων ολέστης"

Επίσης χάρις σε εσάς που μας κοινοποιήσατε τον σύνδεσμο προς εύρεση του πρωτοτύπου, μπορεί να συμπληρωθεί και η φράση που έλειπε από το Εξαποστειλάριο.

Είναι φανερό πλέον πως στο πρώτο Ανάγνωσμα του Εσπερινού το ρήμα είναι - κατίσχυεν - και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρεται. Αυτό άλλωστε δείχνει και η αντιπαραβολή του σχετικού εδαφίου της Παλαιάς Διαθήκης.

Επίσης δόθηκε πλέον η δυνατότητα της διαπίστωσης ότι εσφαλμένως θεωρούσα πως υπήρχε πιθανότητα ημαρτημένων στα καθίσματα του όρθρου, στο τρίτο τροπάριο της Η΄ ωδής και στο δεύτερο τροπάριο των Αίνων.

Επιτρέψτε μου μόνο να σημειώσω ότι στο Συναξάριο, στο υπόμνημα προς το τέλος της διηγήσεως για την Αχειροποίητο Εικόνα του Κυρίου, το οποίο αν και δεν υπάρχει στην πρωτότυπη ακολουθία των εκδόσεων του 1779 και του 1807, αλλά υπάρχει τόσο στα Μηναία του 1889 που είναι αναρτημένα στο δίκτυο, όσο και στο Μηναίο της Αποστολικής Διακονίας, η δικτυακή ανάρτηση της ακολουθίας έχει ίσως λόγω της διαφορετικής διατύπωσής της, κάποιες προσθήκες, όπως και αλλαγές σε διαλόγους, που, μου δημιουργείται η εντύπωση πως, προκαλούν άλλη αίσθηση κατά την απόδοση του νοήματος των αναγινοσκωμένων.

Ασφαλώς, μπορεί να κάνω λάθος και να είναι υπερβολή μου. Ελπίζοντας για την κατανόησή σας, παρακαλώ συγχωρείστε με.

Άλλωστε πάντοτε κανείς μπορεί να αναγνώσει το Συναξάριο και τα υπομνήματα, από τα Μηναία της Αποστολικής Διακονίας που έχει ο Ιερός Ναός.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμώς!
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#11
... στην πρωτότυπη ακολουθία των εκδόσεων του 1779 και του 1807, ...
Εκτός από τις δύο αυτές φυλλάδες όπου υπάρχει η συγκεριμένη ακολουθία, υπάρχει επίσης και στις εκδόσεις του 1895 και του 1847. Πιθανώς να υπάρχουν εκεί κάποιες διαφορές, επειδή και η στοιχειοθεσία είναι διαφορετική.
 

Γ. Α. Π.

Νέο μέλος
#13
Μία ακολουθία πρωτότυπη αναζητώντας, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πληθύος!

Σας ευχαριστώ θερμότατα!
 

Γ. Α. Π.

Νέο μέλος
#14
Χριστός Ανέστη!

Χρόνια Πολλά!

Σεβαστέ πατέρα Μάξιμε, αγαπητοί φίλοι, παρακάτω επισυνάπτεται η ακολουθία
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κερκύρα κατὰ Ἀγαρηνῶν θαύματος, τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ,
της δικτυακής ανάρτησης στην οποία παρέπεμπε ο σύνδεσμος του μηνύματος #2, όπως έχει διορθωθεί μετά από τα παραπάνω μηνύματά σας.

Στην αδιόρθωτη ακολουθία της αναρτήσεως αυτής είχαν παρεισφρύσει ποικίλα σφάλματα. Από απλά σφάλματα τονισμού ή στίξεως που επειδή ίσως δεν αλλοιώνουν το νόημα των αναγραφομένων ενδεχομένως θα μπορούσε εύκολα κάποιος να παραβλέψει, παραλείψεις λέξεων ή φράσεων που όμως χωρίς αυτές δεν βγαίνει νόημα των αναγραφομένων, στο Συναξάριο αλλαγές αρχικών γραμμάτων ονομάτων Αγίων που εορτάζουν, αλλαγές γραμμάτων σε λέξεις που αλλάζουν τελείως το νόημά τους, όπως στον Οίκο του Αγίου στην προτελευταία σειρά των Χαιρετισμών προς τον Άγιο, έως και τελείως αδιανόητα και απαράδεκτα όπως στον Οίκο του Αγίου στην δεύτερη σειρά των χαιρετισμών προς τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Οι διορθώσεις, που επισημαίνονται με γαλάζιο χρώμα, έγιναν κατόπιν αντιπαραβολής με τις παλαιές έντυπες ακολουθίες που είναι αναρτημένες στην Ανέμη και μου γνωστοποιήθηκαν με τα παραπάνω μηνύματά σας κατά την συζήτηση αυτή, καθώς και με το Συναξάριο της 11ης Αυγούστου όπως αναγράφεται στο Μηναίο των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
 

Attachments

Last edited:
Top