11. Νεοελληνική απόδοση στιχηρών Αγίου Μωκίου

#1
Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν.

Φωταυγὴς ὥσπερ ἥλιος,
ἐκ δυσμῶν ἀνατέταλκας,
καταυγάζων ἅπασαν τὴν ὑφήλιον,
ταῖς ἀστραπαῖς τῆς ἀθλήσεως,
θεόφρον πανόλβιε,
ἀθλητῶν ἡ καλλονή,
Ἱερέων εὐπρέπεια,
ἰσοστάσιε, τῶν ἁγίων Ἀγγέλων,
ὁ τῆς πλάνης, τὴν ἰσχὺν ἐξαφανίσας,

θεομακάριστε Μώκιε.

Φωταυγής σαν τον ήλιο
από τη Δύση έχεις ανατείλει
καταυγάζοντας όλη την υφήλιο
με της αθλήσεως τις αστραπές
θεόφρονα, ευλογημένε,
η καλλονή των αθλητών,
η ευπρέπεια των ιερέων,
που στέκεσαι ίσος με τους αγγέλους
που εξαφάνισες την ισχύ της πλάνης
θεομακάριστε Μώκιε.

Εὐσεβείᾳ πυρούμενος,
καὶ ἀθλήσει στομούμενος,
καὶ ἀνδρείᾳ Μώκιε λιπαινόμενος,
οὐρανοχάλκευτος γέγονας,
ἀοίδιμε μάχαιρα,
παρατάξεις δυσμενῶν,
παντελῶς ἀφανίζουσα·
ὅθεν σήμερον,
τὴν φωσφόρον ἐκ πόθου καὶ ἁγίαν,
ἑορτάζομέν σου μνήμην,

κλέος Μαρτύρων καὶ καύχημα.

Πυρωμένος από ευσέβεια
και σκληρός σαν ατσάλι από την άθληση
και με το λίπασμα της ανδρείας ποτισμένος, Μώκιε
χαλκεύτηκες από τον ουρανό
δοξασμένη μάχαιρα
που τις παρατάξεις των δυσμενών
αφανίζει τελείως
Γι' αυτό και σήμερα
την άγια και από πόθο φωτοφόρο
μνήμη σου γιορτάζουμε
των Μαρτύρων τη δόξα και το καύχημα.
 
Last edited by a moderator:

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
#2
Ήθελα απλώς να σχολιάσω με αφορμή την παραπάνω μετάφραση, και μια ακόμα που είδα πρόσφατα από τον Γιώργο Μ. (νομίζω όρθρος θεοφανείων....). Τέτοιου είδους μεταφράσεις (κατά λέξη και όχι ερμηνεία, διατηρούν μάλιστα και το ποιητικό μέτρο), μου φαίνονται πολύ καλές για λειτουργική χρήση. Όχι να ψαλλούν (μη παρεξηγηθούμε) αλλά ένας που ακούει το κανονικό και έχει ανα χείρας κάτι σαν το παραπάνω, καταλαβαίνει τα πάντα.
 
Top