11. Μουσικὰ Ἁγίας Ἰσαποστόλου Ὄλγας τῆς Βασιλίσσης

petros

Παλαιό Μέλος
#1
Όντως έχει προβλήματα. Το 1ο στιχηρό π.χ., προβληματικό συνταντικώς και μετρικώς (άλλοτε περισσότερες, άλλοτε λιγότερες συλλαβές).
Ἐλθοῦσα εἰς Βυζάντιον, ἡ τῆς Ῥωσσίας βασίλισσα, Ὄλγα ἰσαπόστολε, Χριστὸς ὁ Φιλάνθρωπος, ἁγνὴ σὲ ἀγρεύει, πίστεως δικτύοις, καὶ τῷ Βαπτίσματι Αὐτοῦ, τῆς ἀθεΐας τὴν πλάνην ἐδίωξας, διὸ Χριστὸν γνωρίσασα, εὐφραινόμενοι ἐκραύγαζες· Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

H Σλαβονική ακολουθία είναι εξαιρετική και εντυπωσιακή, αναφέρεται στο άφθαρτο και εωδιάζον λείψανο της Αγίας, τα δε αναγνώσματα του Εσπερινού είναι από το βιβλίο των Κριτών (Δεββόρα και Ιαήλ), της Ιουδίθ και των Παροιμιών. Ενδεικτικό της παλαιότητας ορισμένων ύμνων είναι το δοξαστικό της Λιτής όπου προσκαλούνται οι τελούντες την μνήμη της Αγίας να εκκαθάρουν εαυτούς από κάθε ίχνος ειδωλολατρείας. Η ακολουθία έχει και την εξής ιδιαιτερότητα: ως κοινωνικό ορίζεται το ευαγγελικό ρητό: "οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτὸν, είπεν ο Κύριος".

Ο Ι. Ναός Αγ. Κων/νου και Ελένης Ομονοίας εορτάζει τη μνήμης της Αγίας, εις μνημόσυνον της αειμνήστου βασιλίσσης Όλγας. Ίσως εκεί χρησιμοποιούν κάποια δοκιμότερη ακολουθία.
Τα μουσικά κείμενα παρακάτω
Για οποιαδήποτε λάθη και κακογραφίες εκ των προτέρων συγγνώμη:rolleyes:
Καλή συνέχεια σε όλους
 

Attachments

Top