11. Ακολουθία Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

nektar

νεοαρχάριος
#7
ΕΚ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝ ΕΣΣΕΞ

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Σεβαστὲς Γερόντισσες,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἐκ μέρους τοῦ ἁγίου Ἡγουμένου μας Σᾶς ἀποστέλλουμε τὴν ἐπίσημη Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς καὶ Κτίτορος τῆς Μονῆς μας, Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὰ διορθωμένα καὶ τελικὰ κείμενα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Γέροντος, σύμφωνα μὲ τὴν ἔγκριση καὶ τὴν εὐλογία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, καὶ τὶς ὑποδείξεις τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Ταπεινὰ ἐκζητοῦμε τὶς ἅγιες εὐχές Σας καὶ εὐχόμαστε μὲ χαρὰ νὰ συνεορτάσουμε ὅλοι μαζὶ ἐν πνεύματι τὴ μνήμη του τοῦ Ὁσίου ἡμῶν Πατρὸς Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου καὶ οἱ πρεσβεῖες του νὰ μᾶς συνοδεύουν πάντοτε.

Ἀπὸ τὴ γραμματεία,
Θεοδώρα μοναχὴ

====

Your Eminences,
Dear Fathers,
Dear Mothers,
Dear brethren in Christ,

On behalf of our Father Hegumen we are sending you the official Service of our Father in God and Founder of our Monastery, Saint Sophrony the Athonite in Greek. It contains the corrected and final texts of the Service of the Holy Elder, approved and blessed by his All-Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew and in conformity with the suggestions of the appointed Canonical Committee of the Ecumenical Patriarchate.
Please find also attached part of this Service translated into English.
We humbly ask for Your holy prayers so that we all celebrate together in spirit the joyful memory of our Holy Father Sophrony the Athonite.

From the secretariat,
Sister Theodora
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Δέν ξέρω τί διορθώσεις ἔγιναν, ἀλλά τό α΄ ἀπολυτίκιο κατά τό Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως ἀδόκιμο καί ἄμετρο τό βλέπω σέ κάποια σημεῖα.
Ἐπενέβην διακριτικῶς καί ἔτσι τό ψάλλαμε χθές στή λειτουργία.

Ὁσίου Σωφρονίου Ἔσσεξ. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας,
φῶς γενόμενος θεολογίας,
προφητικῶς τὸν σὸν βίον διήνυσας·
τὸν Ἐνυπόστατον Λόγον ἑώρακας,
καὶ σωτηρίας ὁδοὺς ἡμῖν ἔδειξας.
Πάτερ ὅσιε, ἱερομύστα Σωφρόνιε,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.​
 
Top