1 Νοεμβρίου

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Φέτος σε πανηγυριζοντα ναό που τυχαίνει και Κυριακή.
Υπάρχει η εξής απορία;
Να τηρηθει το τυπικό δηλ 4 Αναστασιμα και 6 των Αγίων και νυν Αναστάσιο. ΑΝΑΓΝΏΣΜΑΤΑ των Αγίων Αποστιχα τα Αναστασιμα Δοξα των Αγίων και νυν το ομόηχο Αναστάσιο;;
Σαββατα κανονικά δεν ψαλλονται ανοιξανταρια η κάνω λάθος;;
Η να ψαλει στα Αποστιχα το 1ο Αναστάσιο κια τα άλλα των Αγίων;;
Επαναλαμβάνω οι απορίες αυτές αφορούν πανηγυριζοντα ναό.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Φέτος σε πανηγυριζοντα ναό που τυχαίνει και Κυριακή.
Υπάρχει η εξής απορία;
Να τηρηθει το τυπικό δηλ 4 Αναστασιμα και 6 των Αγίων και νυν Αναστάσιμο. ΑΝΑΓΝΏΣΜΑΤΑ των Αγίων Αποστιχα τα Αναστασιμα Δοξα των Αγίων και νυν το ομόηχο Αναστάσιμο;;
Η να ψαλει στα Αποστιχα το 1ο Αναστάσιο κια τα άλλα των Αγίων;;
Επαναλαμβάνω οι απορίες αυτές αφορούν πανηγυριζοντα ναό.
Μάλιστα, σέ πανηγυρίζοντα, 4 ἀναστάσιμα καί 6 τῶν ἁγίων.
Γιά τά ἀπόστιχα ὑπάρχει καί αὐτή ἡ ἁγιορείτικη ἄποψη, ἀλλά καλύτερα μόνον ἀναστάσιμα.

Σαββατα κανονικά δεν ψαλλονται ανοιξανταρια η κάνω λάθος;;
Ἀνοιξαντάρια κανονικά ποτέ δέν ψάλλονται σέ πανηγυρίζοντες ναούς.
Ὑπάρχει καί αὐτή ἡ ἄποψη γιά τά Σάββατα, μέ τήν ψαλμωδία ὅμως τοῦ "Μακάριος ἀνήρ".
Ἀλλά δέν ἀπαγορεύονται καί τά Ἀνοιξαντάρια.

Εἶναι θέμα συνεννόησης προεστώτων.
 
Top