08-20. Ε΄ Ωδή Προεορτίων των Εισοδίων Καταβασιών Θεοτόκου

athanasio

Νέο μέλος
#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μεταφορά μηνύματος από Ακάθιστο και δημιουργία νέου θέματος.

Ἐπικοινώνησα, λοιπόν, μέ τόν π. Κων. Παπαγιάννη [...] Τόν ἐρώτησα γιά τό «βραβεύοντα» ἤ «βραβεύουσα» καί μοῦ εἶπε (ὅπως τό ἔχει καί στό ἐγκόλπιον), ὅτι τό «βραβεύοντα» θεωρεῖ ὀρθό, καθ᾿ ὅσον τήν σωτηρίαν ὁ Κύριος μᾶς τήν χορηγεῖ.
Για το "βραβεύβοντα": στην ε' ωδή των Εισοδίων στο νέο εγκόλπιο γράφει: "βραβεύουσα". Δεν έρχεται σε αντίθεση αυτό με το παραπάνω;

Επίσης στο ίδιο εγκόλπιο στην ίδια ωδή γράφει "σωτηρίαν", αντί "την ειρήνην" (για τα Εισόδια πάλι). Τι είναι ορθότερο;
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

— «σωτηρίαν βραβεύουσα» καί τό Συλλειτουργικόν.
— «τὴν εἰρήνην βραβεύουσα» τό Μηναῖον καί ὁ μακαριστός π. Κων. Παπαγιάννης στό Μουσικόν Μηνολόγιον Νοεμβρίου.

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


«Ἐξέστη τὰ σύμπαντα...τὴν εἰρήνην βραβεύουσα»

(χφφ. Σκοπίων NMOM 54 τετράηχος ιβ’ αἰ. σ. 404, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β' ἥμισυ ιβ' αἰ.
σ. 70, Paris. gr. 249 τριῴδιο ιε’ αἰ. φ. 183v, Λειμῶνος 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 280v, Harley (British Library) 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 139v).«Ἐξέστη τὰ σύμπαντα...τὴν εἰρήνην βραβεύοντα»

(χφφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 157v, Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο Κουκουζέλη ἀρχῶν ιδ’ αἰ. φ. 80r).


 
Top