08. Ἀκολουθία Ὁσίου Παταπίου τοῦ Αἰγυπτίου

#1
Όποιος την έχει και μπορεί ας την ανεβάσει.
Ψάχνω την "Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη (ἐπιμελ.), ῾Ιερὰ ᾿Ασματικὴ ᾿Ακολουθία τοῦ ῾Οσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου τοῦ Θαυματουργοῦ, μετὰ συντόμου βιογραφίας καὶ μερικῆς διηγήσεως θαυμάτων, ἔκδοσις Βʹ, ἐν ᾿Αθήναις 1986" ή την "Η ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ - ΒΙΟΣ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ Συγγραφέας: Τσακουμάκας Προκόπιος Αρχιμανδρίτης Ιεροκήρυξ Κορινθίας Αθήναι 1973, σελ. 88" ή όποια άλλη υπάρχει εκτός της του Μηναίου.
Ευχαριστώ πολύ!
 
Last edited:

panayiotis constantinou

Παλαιό Μέλος
#2
Όποιος την έχει και μπορεί ας την ανεβάσει.
Ψάχνω την "Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη (ἐπιμελ.), ῾Ιερὰ ᾿Ασματικὴ ᾿Ακολουθία τοῦ ῾Οσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου τοῦ Θαυματουργοῦ, μετὰ συντόμου βιογραφίας καὶ μερικῆς διηγήσεως θαυμάτων, ἔκδοσις Βʹ, ἐν ᾿Αθήναις 1986" ή την "Η ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ - ΒΙΟΣ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ Συγγραφέας: Τσακουμάκας Προκόπιος Αρχιμανδρίτης Ιεροκήρυξ Κορινθίας Αθήναι 1973, σελ. 88" ή όποια άλλη υπάρχει εκτός της του Μηναίου.
Ευχαριστώ πολύ!
Αν το αίτημα σας μπορεί βεβαίως βεβαίως να περιμένει έχω δει ένα βιβλίο που αναφέρεται στο όσιο, σε ενορία που έτυχε να βρεθώ , δε θυμάμαι ποιος είναι ο συγγραφέας , οπότε μπορώ να το δανειστώ.

Πιο κάτω παρακλητικός κανών και εγκώμια προς τιμή του οσίου.
http://rapidshare.com/files/283661179/paraklhtikos_kanon_toy_osioy_patros_patapioy.rar
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ψάχνω την "Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη (ἐπιμελ.), ῾Ιερὰ ᾿Ασματικὴ ᾿Ακολουθία τοῦ ῾Οσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου τοῦ Θαυματουργοῦ, μετὰ συντόμου βιογραφίας καὶ μερικῆς διηγήσεως θαυμάτων, ἔκδοσις Βʹ, ἐν ᾿Αθήναις 1986".
Ἀπό τήν 3η (ἐπιμελημένη) ἔκδοση, ἐν Λουτρακίῳ 1989, «ποιηθεῖσα παρά τοῦ ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ, Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».

 

Attachments

Last edited:

nektar

νεοαρχάριος
#4
Ἀναρτᾶται συνημμένως ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Παταπίου τοῦ Αἰγυπτίου, μετὰ παρακλήσεων καὶ ἐγκωμίων, ἐκ τῆς ἐκδόσεως: Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη (ἐπιμ.), Ἱερὰ ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου τοῦ θαυματουργοῦ, μετὰ συντόμου βιογραφίας καὶ μερικῆς διηγήσεως θαυμάτων, ἔκδοσις Β´, ἐν Ἀθήναις 1986. Ἀκολουθία καὶ Παρακλητικὸς Κανὼν ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου καὶ Ἐγκώμια ὑπὸ τοῦ Ζιχνῶν, μετέπειτα Πατρῶν, Νικοδήμου. Τὸ δὲ βιβλίο προέρχεται ἀπὸ τὴν προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Χαιρετισμοὺς συνέγραψε ὁ Χαραλάμπης Μπούσιας (Λουτράκι 1998), ἐνῷ ἡ Ἀκολουθία μὲ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα καὶ ἐκτενῆ βίο περιέχεται καὶ στὸ Παντελεήμονος Καρανικόλα, Μητροπολίτου Κορίνθου (ἐπιμ.), Κορινθιακὸν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Πνοή Ἱ.Μ. Κορίνθου, σσ.511-542 (Κόρινθος 1977)

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχε «πνεῦμα ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ», δηλαδὴ πνεῦμα ἀγάπης καὶ πνεῦμα ποὺ σωφρονίζει, ὥστε φρόνιμα καὶ συνετὰ νὰ κυβερνᾷ τὸν ἑαυτό του, ἀποφεύγοντας κάθε ἠθικὴ παρεκτροπή, διατηρῶντας τὴν ἁγνότητα, ἀλλὰ συγχρόνως παραδειγμάτιζε καὶ τοὺς συνανθρώπους του. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀπέδειξε ἀκόμα περισσότερο, ὅταν μεγάλωσε. Ἀφοῦ διαμοίρασε τὴν κληρονομιά του στοὺς φτωχούς, ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γέμιζε τὸ χρόνο του μὲ προσευχή, μελέτη καὶ ἀγαθοεργίες. Σὲ κάθε κουρασμένο ὁδοιπόρο ποὺ περνοῦσε ἀπὸ τὸ κελί του, πρόσφερε ἀνάπαυση καὶ φιλοξενία. Ἀλλὰ ἐκμεταλλευόμενος τὴν εὐκαιρία τοῦ παρεῖχε μὲ διάκριση καὶ πνευματικὲς ὁδηγίες καὶ συμβουλές, χρήσιμες γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ἔτσι, ἡ φήμη τοῦ Παταπίου ἐξαπλώθηκε γρήγορα καὶ κάθε μέρα πολλοὶ ἔφθαναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὰ χείλη του ἐπωφελῆ διδασκαλία. Μετὰ ἀπὸ καιρό, ὁ Πατάπιος πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ, θέλοντας νὰ μείνει ἄγνωστος, ἐξέλεξε ἕνα ἡσυχαστήριο στὶς Βλαχέρνες. Ὅμως, ἡ ταπεινὴ καὶ καθαρὴ ζωὴ τοῦ Παταπίου, τὸν ἀξίωσε νὰ θαυματουργῇ. Ἔτσι καὶ πάλι ἔγινε γνωστὸς καὶ πέθανε θεραπεύοντας ἀῤῥώστους.

εὕρεσις τοῦ τιμίου λειψάνου του ἑορτάζεται τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου.
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Συνιστᾶται:
1) Ἡ χρῆσις τῶν 2 προεορτίων ἑσπερίων στιχηρῶν τοῦ Μηναίου τῆς ἑορτῆς τῆς Συλλήψεως (τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῇ κοιλίᾳ) τῆς ἁγίας Ἄννης μετά τοῦ 3ου τοῦ ὁσίου.
2) Ἡ χρῆσις τοῦ «κοινοῦ» ἀπολυτικίου
Ἦχος πλ. δ'.
ν σοὶ Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾿ εἰκόνα· λαβὼν γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γὰρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Πατάπιε τὸ πνεῦμά σου.​
ἤ τοῦ ἄνευ τοπικοῦ χαρακτηριστικοῦ ἀπολυτικίου τοῦ αὐτοῦ ὑμνογράφου

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας κλήσεως, ἰχνηλατήσας, ἐκ νεότητος, τὰς ἐπιδόσεις, δι᾿ ἀσκήσεως τῷ κόσμῳ ἐξέλαμψας· καὶ δοξασθεὶς ἀπάθειας ταῖς χάρισι, πάθη ποικίλα ἰᾶσαι Πατάπιε. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.​
3) Ἡ ἀποφυγή τῶν προεορτίων ἰδιομέλων τῶν Χριστουγέννων, ἀλλ᾿ ἡ χρῆσις τῶν α΄ θεοτοκίων, ἐπικειμένης τῆς (θεομητορικῆς) ἑορτῆς τῆς 9ης τοῦ μηνός. Πρβλ. στό Μηναῖο προέορτιο κανόνα, στά μεσῴδια προεόρτιο θεοτοκίο καί στό ἐξαποστειλάριο θεοτοκίο.


 
Last edited:

chriskont

Παλαιό Μέλος
#6
η ακολουθία του Αγ Παταπίου του Γερασίμου και σε κείμενο .doc. Υπάρχει και άλλη ακολουθία του Γερασίμου επι τη ευρέσει των ιερων λειψάνων που ψάλλεται την Τρίτη της Διακαινησίμου. Θα ανέβει εν καιρώ.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Υπάρχει και άλλη ακολουθία του Γερασίμου επι τη ευρέσει των ιερων λειψάνων που ψάλλεται την Τρίτη της Διακαινησίμου. Θα ανέβει εν καιρώ.
μακαριστός δέν πρόλαβε νά τήν ἀναρτήσει.

[Σημείωμα συντονιστή] Μια υποσυζήτηση μεταφέρθηκε σε νέο θέμα: Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. Ἀκολουθία εὑρέσεως τιμίου λειψάνου Ὁσίου Παταπίου.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#10

DemiPower96

Νέο μέλος
#11
Θα μπορούσε κάποιος να αναρτήσει τους Χαιρετισμούς εις τον Όσιο αν τους έχει?
 
Top