08. Φεβρουαρίου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὸ ΤΑΣ κατὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς προτιμᾶ νὰ ψαλλοῦν ἰδιόμελα κυρίως τῆς λιτῆς γιὰ νὰ ποικίλει-παραλλάσσει ἡ αὐριανὴ ἀκολουθία. Δὲν χρησιμοποιεῖ τὸ «Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς...» τοῦ πλ. α' ἤχου, διότι εἶναι συνδετήριος ὕμνος μὲ τὶς πρότερες ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Περιτομῆς.
 
Last edited:
Top