08. Κοντάκιο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα...λυτρωθῆναι τῷ κράζειν σοι...»

(χφφ. Σινὰ 925 κοντακάριο ι’ αἰ. φ. 4v, Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ι’ αἰ. φ. 232v, Σινὰ 556 μηναῖα ια’ αἰ. φ. 44v, 551 μηναῖο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 25r, 552 μηναῖο ιβ’ αἰ. φ. 70r, Ἱστορικοῦ Μουσείου Μόσχας Synod. gr. 437 κοντακάριο ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 9r, Σινὰ 927 κοντακάριο τοῦ ἔτους 1285 φ. 10v).
 
Top