06-29. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν πανευφήμων καὶ πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων καὶ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς (2013)

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
#2
το "Άγιε ένδοξε" στους στίχους των Κανόνων περιττ[σσ]εύει....
ο στίχος που παραδίδεται είναι "Απόστολε του Χριστου"
[βλ. και εδώ: ]
 
Last edited:
Top