06. Μουσικὰ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

[FONT=&quot]
Ο άγιος Παύλος, ο ομολογητής καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε γραμματέας του αγιοτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου. Όταν απεβίωσε ο Αλέξανδρος, ο Παύλος εξελέγη Πατριάρχης.Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος, όταν το πληροφορήθηκε δυσανασχέτησε, καθώς ήταν οπαδός της αίρεσης των Αρειανών. Όταν ο Κωνστάντιος επέστρεψε από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη, απομάκρυνε από τον πατριαρχικό θρόνο τον Παύλο και ανακήρυξε αυθαίρετα Πατριάρχη τον αρειανόφρονα Νικομήδειας Ευσέβιο. Τότε ο άγιος Παύλος πήγε στη Ρώμη. Εκεί βρήκε τον Μέγα Αθανάσιο, τον οποίο είχε απομακρύνει από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ο Κωνστάντιος. Πληροφορηθείς τα γεγονότα, ο αυτοκράτορας Κώνστας, έστειλε γράμμα στον αδελφό του τον Κωνστάντιο, διαμαρτυρόμενος για τη στάση του. Έτσι ο Παύλος και ο Αθανάσιος επανήλθαν στο αξίωμά τους. Δυστυχώς μετά από λίγο καιρό ο Κώνστας πέθανε. Έτσι ο Κωνστάντιος διέταξε, από την Αντιόχεια που ήταν, να απομακρύνουν τον Παύλο από τον Πατριαρχικό θρόνο. Μάλιστα τον εξόρισε στην Κουκουσό της Αρμενίας. Μία μέρα που τελούσε την Θεία Λειτουργία όρμησαν καταπάνω του Αρειανοί και τον έπνιξαν με το ίδιο του το ωμοφόριο. [/FONT][FONT=&quot]Έτσι ο άγιος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]πηγή :ecclesia.gr/ Η αγιογραφία είναι από το [/FONT][FONT=&quot]parembasis[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]gr[/FONT]


[FONT=&quot]Το απολυτίκιον του αγίου σε σύντομο και σε αργό δρόμο. Σε δίχρωμο μουσικό κείμενο και σε ήχο που μόλις ηχογράφησα αλλά με... φωνή πνιγμένη στο ισοκράτημα. [/FONT]

[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

Attachments

#2
Ἀνεβάζω τὰ μουσικὰ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Παύλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ἀκολουθία ἀπὸ ἐδῶ: http://voutsinasilias.blogspot.gr/2012/11/6.html . Δὲν εἶμαι βέβαιος κατὰ πόσον στὴν φράση "ἱκέτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν" τὸ "τοῦ" χρειάζεται. Στὸ "Καὶ νῦν" τῶν αἴνων τὸ προσόμοιον δὲν βγαίνει ἀκριβῶς πρὸς τὸ "Οὐκέτι κωλυόμεθα". Σ' αὐτὴ τὴν ἀκολουθία εἶναι πάντως τὸ πρῶτο δοξαστικὸ τῶν αἴνων ποὺ συναντῶ εἰς ἦχον βαρὺν μετὰ τὸ "Δεῦτε ἅπαντες"!
 

Attachments

Last edited:
#3
Ξαναανεβάζω τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Παύλου Κωνσταντινουπόλεως, διότι τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει ὁ Ἠλ. Βουτσινᾶς. Αὐτὸ ποὺ ἔχει ὁ Ἠλ. Βουτσινᾶς εἶναι τὸ δοξαστικὸ τῶν ἀποστίχων τοῦ μηναίου, ὅπως καὶ τὸ θεοτοκίον. Ἔχω, ἐν τούτοις, ἀφήσει καὶ τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων στὰ μουσικά. Εὐχαριστῶ τὸν κ. Κονταξῆ γιὰ τὴν παρατήρηση.
 

Attachments

Top