06. Μουσικὰ Θεοφανείων

#1
Με τις πιο θερμές ευχές προς όλα τα μέλη του Ψαλτολογίου, επισυνάπτω το τροπάριο "Τριάδος η Φανέρωσις" προσαρμοσμένο στο αργό μέλος της Η' Ωδής με κάποια .. δόση απαγγελίας του δασκάλου μου Θρ. Στανίτσα όσο μπορούσα να θυμηθώ. Γνωρίζετε βέβαια ότι ψάλλεται στην ακολουθία του Αγιασμού
 

Attachments

teofilos3

Γεώργιος Παλιούρας
#2
Με τις πιο θερμές ευχές προς όλα τα μέλη του Ψαλτολογίου, επισυνάπτω το τροπάριο "Τριάδος η Φανέρωσις" προσαρμοσμένο στο αργό μέλος της Η' Ωδής με κάποια .. δόση απαγγελίας του δασκάλου μου Θρ. Στανίτσα όσο μπορούσα να θυμηθώ. Γνωρίζετε βέβαια ότι ψάλλεται στην ακολουθία του Αγιασμού
Κ. Γιάννου ευχαριστούμε για το προσφερθέν ,περιμένουμε και άλλα ....
Επίσης αντεύχομαι Χρόνια Πολλά ,Καλή Χρονιά.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Με τις πιο θερμές ευχές προς όλα τα μέλη του Ψαλτολογίου, επισυνάπτω το τροπάριο "Τριάδος η Φανέρωσις" προσαρμοσμένο στο αργό μέλος της Η' Ωδής με κάποια .. δόση απαγγελίας του δασκάλου μου Θρ. Στανίτσα όσο μπορούσα να θυμηθώ. Γνωρίζετε βέβαια ότι ψάλλεται στην ακολουθία του Αγιασμού
Εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐχές σας καί ἀντευχόμεθα. Εὐχαριστοῦμε καί γιά τό μέλος.
Γνωρίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τό Μηναῖο καί τό ΤΜΕ (πρβλ. Δίπτυχα 2009 σελ. 18) αὐτό ψάλλεται ὑπό τῶν Χορῶν «ἐναλλάξ ἀργῶς καί μετά μέλους» στό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, τελουμένου τούτου μετά τό τρισάγιον τῆς Μ. Δοξολογίας καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας, προκειμένου ὁ Πατριάρχης νά ἁγιάση τούς συγχοροστατοῦντας ἀρχιερεῖς καί λοιπούς κληρικούς ἤ κατά τήν έπιστροφήν ἐκ τοῦ ἔξωθεν τοῦ ναοῦ καί εἰς ὡρισμένον μέρος τελεσθέντος Μ. Ἁγιασμοῦ κατά τό Μηναῖον. Κατά σχετικήν ὅμως πρόβλεψιν τοῦ ΤΜΕ (σελ. 143 ὑποσημ. 4) ὁ Μ. Ἁγιασμός εἰς πλείστας ἐνορίας τελεῖται στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας (Δίπτυχα 2009 σελ. 17).
Κατά τόν Μ. Ἁγιασμόν τῆς παραμονῆς, τελουμένου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, κατά τόν ἁγιασμόν τῶν Χριστιανῶν ψάλλεται τό ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...» (ΤΜΕ σελ. 142 καί Δίπτυχα 2009 σελ. 16).


 
#4
Εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐχές σας καί ἀντευχόμεθα. Εὐχαριστοῦμε καί γιά τό μέλος.
Γνωρίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τό Μηναῖο καί τό ΤΜΕ (πρβλ. Δίπτυχα 2009 σελ. 18) αὐτό ψάλλεται ὑπό τῶν Χορῶν «ἐναλλάξ ἀργῶς καί μετά μέλους» στό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, τελουμένου τούτου μετά τό τρισάγιον τῆς Μ. Δοξολογίας καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας, προκειμένου ὁ Πατριάρχης νά ἁγιάση τούς συγχοροστατοῦντας ἀρχιερεῖς καί λοιπούς κληρικούς ἤ κατά τήν έπιστροφήν ἐκ τοῦ ἔξωθεν τοῦ ναοῦ καί εἰς ὡρισμένον μέρος τελεσθέντος Μ. Ἁγιασμοῦ κατά τό Μηναῖον. Κατά σχετικήν ὅμως πρόβλεψιν τοῦ ΤΜΕ (σελ. 143 ὑποσημ. 4) ὁ Μ. Ἁγιασμός εἰς πλείστας ἐνορίας τελεῖται στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας (Δίπτυχα 2009 σελ. 17).
Κατά τόν Μ. Ἁγιασμόν τῆς παραμονῆς, τελουμένου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, κατά τόν ἁγιασμόν τῶν Χριστιανῶν ψάλλεται τό ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...» (ΤΜΕ σελ. 142 καί Δίπτυχα 2009 σελ. 16).


Ευχαριστώ Πάτερ για τις ευχές σας. Σωστή η τυπική διευκρίνηση και ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας έψαλε το τροπάριο αυτό την κυριώνυμο ημέρα στο τέλος του Μεγάλου Αγιασμού. Εάν όμως δεν προλάβουμε λόγω βιασύνης τινών που μπορεί να μας κόψουν στην ... εναρκτήριο ανάσα, το ψάλλουμε και στη διανομή του αντιδώρου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ευχαριστώ Πάτερ για τις ευχές σας. Σωστή η τυπική διευκρίνηση και ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας έψαλε το τροπάριο αυτό την κυριώνυμο ημέρα στο τέλος του Μεγάλου Αγιασμού. Εάν όμως δεν προλάβουμε λόγω βιασύνης τινών που μπορεί να μας κόψουν στην ... εναρκτήριο ανάσα, το ψάλλουμε και στη διανομή του αντιδώρου.
Ὁ ἀείμνηστος κατά βάσιν τό ἤξερε άπό τόν Πατριαρχικό Ναό, πού, ὅπως ἐσημείωσα, ὁ Μ. Ἁγιασμός τελεῖται στό τέλος τοῦ Ὄρθρου, καί ἐπιβάλλεται αὐτή ἡ ψαλμωδία γιά τούς λόγους πού ἔγραψα.
Στίς σημερινές γνωστές συνθῆκες, πού κανείς δέν ἔχει τήν διάθεση νά «σᾶς κόψει τήν ἀνάσα», οὔτε εἶναι θέμα βιασύνης, δέν ξέρω πῶς μπορεῖ νά διευθετηθεῖ αὐτή ἡ ψαλμῳδία. Μᾶλλον μετά τό Κοντάκιο, προτείνω νά παραμείνουμε ἀκίνητοι προκειμένου νά ἀκουσθεῖ αὐτό τό μέλος (χωρίς νά ἐξυπηρετεῖ κανένα σκοπό, εἰμή μουσικό) καί στήν συνέχεια νά προχωρήσουμε στήν ἀπόλυση.
Ἡ λύση μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας πού προτείνετε (ὅπως καί τά Δίπτυχα) εἶναι ἡ πλέον ἁρμόζουσα, ἄν δέν διαταράσσεται ἡ προσοχή ἀπό τήν οὔτως ἤ ἄλλως ἀναπόφευκτη ἀναστάσωση στίς μεγάλες καί πολυπληθεῖς ἐνορίες. Ἄλλως φυσικά μποροῦν νά διευθετηθοῦν τά πράγματα σέ ναούς μέ λίγο κόσμο, ὅπου ἴσως ὁ ἱερεύς δυνηθεῖ νά ἀγιάση πρό τῆς ἀπολύσεως τούς λίγους πιστούς.
Ἐπίσης ἀναλόγως πού τελεῖται ὁ Μ. Ἁγιασμός, ἔξω ἐπί ἐξέδρας ἤ μέσα στό ναό;
Εὐχαριστοῦμε πάντως γιά ὅλα καί γιά τό λόγο ὅτι πάρα πολλοί ἱερεῖς καί ψάλτες (σᾶς διαβεβαιῶ) ἔμαθαν γι᾿ αὐτήν τήν διάταξη καί γι᾿ αὐτό τό μέλος.


 
Last edited:

georgiosben

Γιώργος Μπενέτσης
#6
Εκ μέρους του Χοράρχου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου, παραθέτω το Δοξαστικό των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ένα μικρό δώρο προς όλα τα μέλη του ''Ψαλτολογίου'', ενόψει της ονομαστικής του εορτής. Ευχόμαστε στο χοράρχη μας χρόνια πολλά με υγεία.
 

Attachments

Αντωνης Μιχελουδακης

παλαιόν στρουθίον μονάζον
#8
Ανεβάζω τα δοξαστικά των αίνων των Θεοφανείων απο τον Θεμιστοκλή Γεωργιάδη.Καλή μελέτη
 

Attachments

Stathis

Ευστάθιος Μεντζάς
#12
Εστω και την τελευταια ωρα, αλλά και πιο προχειρα απο τα των Χριστουγεννων, ανεβαζω τον ορθρο των Θεοφανειων.


Δεν εχω προλαβει να στοιχισω το μουσικο κειμενο, εχει και αλλες ατελειες, αλλά οποιος θελει νομιζω οτι μπορει να κανει δουλεια.

ΥΓ. Οι αναβαθμοι υπάρχουν στα των Χριστουγεννων καθως κ η δοξολογια του Ι. Καββαδα σε ηχο β
 

Attachments

Last edited:

SARADIS3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡ
#13
ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ .
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#15
Στάθη, θερμά συγχαρητήρια! Μπορείς να μας πεις ποια ειναι η γραμματοσειρά του ποιητικού κειμένου;
 

choros

ΔΙΟΝΥΣΗΣ dmp
#17
Γιώργος Μ.;59559 said:
Στάθη, θερμά συγχαρητήρια! Μπορείς να μας πεις ποια ειναι η γραμματοσειρά του ποιητικού κειμένου;
Η ίδια ερώτηση είχε γίνει και άλλες φορές και από ότι μας είπε ο Στάθης η Γραμματοσειρά είναι η Alexander
δες κάι κάτι σχετικό από κάποιο άλλο μήνυμα:
Αρχικό μήνυμα απο Christos Kazilas Εμφάνιση μηνυμάτων
Συγχαρητήρια για την μέληση [και για την εμφάνιση]

Ποια γραμματοσειρα χρησιμοποιήσατε για το ποιητικό κείμενο;

Μου άρεσε επίσης και τα κόκκινα γορθμικά και τα χ!
Stathis
Για το ποιητικο κειμενο χρησιμοποιω την Alexander που εχω κατεβασει απο την Εταιρια ελληνικων τυπογραφικων στοιχειων. Καποια γραμματα οπως το γ , π, τ , ου (συντετμημενο) και (συντομογραφια) κλπ υπάρχουν σε δυο εκδοχες, τη δευτερη τη βρισκεις μεσω του πινακα χαρακτηρων στο word (εισαγωγη συμβολου). Για ερωτησεις εδω ειμαστε.
Μπορεις να την κατεβασεις απο εδω.

http://lunar.teilar.gr/~g1951d/gk_index.html

ΥΓ. γορθμικα εννοεις τα να νε κλπ;
αυτα ειναι απο Τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 1.1 του Σουλδάτου...
 
Last edited:

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#18
Για το ποιητικο κειμενο χρησιμοποιω την Alexander που εχω κατεβασει απο την Εταιρια ελληνικων τυπογραφικων στοιχειων. Καποια γραμματα οπως το γ , π, τ , ου (συντετμημενο) και (συντομογραφια) κλπ υπάρχουν σε δυο εκδοχες, τη δευτερη τη βρισκεις μεσω του πινακα χαρακτηρων στο word (εισαγωγη συμβολου). Για ερωτησεις εδω ειμαστε.
Μπορεις να την κατεβασεις απο εδω.

http://lunar.teilar.gr/~g1951d/gk_index.html
Δυστιχώς, η σύνδεση αυτή δεν φαίνεται ότι λειτουργεί πια. Μπορεί κάποιος να τις ανεβάση εδώ;

Απόστολος
 
#20
Εστω και την τελευταια ωρα, αλλά και πιο προχειρα απο τα των Χριστουγεννων, ανεβαζω τον ορθρο των Θεοφανειων.


Δεν εχω προλαβει να στοιχισω το μουσικο κειμενο, εχει και αλλες ατελειες, αλλά οποιος θελει νομιζω οτι μπορει να κανει δουλεια.

ΥΓ. Οι αναβαθμοι υπάρχουν στα των Χριστουγεννων καθως κ η δοξολογια του Ι. Καββαδα σε ηχο β
Παρακαλώ, και αυτό ισχύει και σε άλλους καταγραφείς εκκλησιαστικών ύμνων, ποιές είναι οι πηγές σας και πείτε μας αν τα κείμενα σας έχουν υποστεί κάποιες διορθώσεις ή είναι δικές σας διασκευές ή άλλων συγχρόνων μουσικοσυνθετών. Καλά Φώτα! Εν Χριστώ, π. Αμφιλόχιος.
 
Last edited by a moderator:
Top