06. Κοντάκιο του αγίου Νικολάου «Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε...»

#1
Στο μηναίο είναι τυπωμένο το κουκούλιο «Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε...» και ο οίκος «Ἀνυμνήσωμεν νῦν τὸν Ἱεράρχην ᾄσμασι...». Οι υπόλοιποι οίκοι σώζονται σε κάποια πηγή;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἑγώ τό ἔχω ὅλο ἀπό ἔκδοση τοῦ Ν. Β. Τωμαδάκη τοῦ 1954, ἀλλά ἐκεῖ διαβάζω ὅτι ὑπάρχει καί ἐδῶ.

(Οἶκοι 25. Ἀκροστιχίς: «Αἶνος καὶ ὁ ψαλμός τοῦ Ῥωμανοῦ».)


 
#3
Ευχαριστώ πολύ. Στο βιβλίο ANALECTA SACRA SPICILEGIO SOLESMENSI PARATA (τόμος I: Hymni graeci), Joannes Baptista Pitra που παραπέμπετε το βρήκα στη σελ. 202. Ο οίκος Καιρὸς νῦν ἐξειπεῖν... δεν υπάρχει γραμμένος σε αυτήν την έκδοση. Ο Τωμαδάκης τον έχει;
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#4
Ευχαριστώ πολύ. Στο βιβλίο ANALECTA SACRA SPICILEGIO SOLESMENSI PARATA (τόμος I: Hymni graeci), Joannes Baptista Pitra που παραπέμπετε το βρήκα στη σελ. 202. Ο οίκος Καιρὸς νῦν ἐξειπεῖν... δεν υπάρχει γραμμένος σε αυτήν την έκδοση. Ο Τωμαδάκης τον έχει;
Επισυνάπτεται και το Κοντάκιο ως αμφιβαλόμενο αν είναι του Ρωμανού στη μορφή κατά την οποία εξεδόθη από τους Maas και Τρυπάνη το 1970, όπως υπάρχει στο TLG.
 

Attachments

Top