06. Βίος και ακολουθία του Οσίου Σάβα του Νέου (εκ Σικελίας)

Shota

Παλαιό Μέλος
#3
Ο συγγραφέας του βίου είναι Ορέστης πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ο ίδιος έγραφε και 2 κανόνες του οσίου Σάβα, όπως φαίνεται από την ακροστιχίδα στα θεοτοκία τους (σελ. 127 κ.ε.).
 
Top