04. Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Εἰς τό τεῦχος 7 καί εἰς τήν σελ. 43 κ.ἑ. τῆς ΣΥΜΒΟΛΗΣ ἐδημοσιεύθη παλαιά ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ, ποίημα τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ ὁποῖος θέλησε νά ἀναπληρώσει τήν ἔλλειψη πλήρους καί ἑορτασίμου ἀκολουθίας διά τόν Ὅσιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν.
Ἡ ἀκολουθία αὕτη δέν ἀντεγράφη ἁπλῶς, ἀλλά ἀναδιαρθρώθηκε καί συμπληρώθηκε ἀπό τόν ἐκδότη τῆς ΣΥΜΒΟΛΗΣ Δ.Ν.Μ..
Ἐγώ πρό ἐτῶν ἀντέγραψα αὐτήν τήν ἀκολουθίαν, συμπληρώσας καί ὅλα ὅσα δέν ἐκδίδονται καί ἀφοῦ τήν ἐτύπωσα σέ μερικά ἀντίγραφα μέ τήν ἀπλή μέθοδο πού συρράπτει κάποια φύλλα Α4 ἕνα κατάστημα φωτοτυπικό, τήν ἀπέστειλα σέ γνωστούς μου ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί διακόνους, πού φέρουν τό ὄνομα Δαμασκηνός.
Αὐτήν τήν δουλειά μου τήν προσφέρω καί στό Ψαλτολόγιον, σέ ὅσους φανεῖ χρήσιμος.
 

Attachments

g.theo81

Γεώργιος Θεοδωρίδης
#2
Εἰς τό τεῦχος 7 καί εἰς τήν σελ. 43 κ.ἑ. τῆς ΣΥΜΒΟΛΗΣ ἐδημοσιεύθη παλαιά ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ, ποίημα τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ ὁποῖος θέλησε νά ἀναπληρώσει τήν ἔλλειψη πλήρους καί ἑορτασίμου ἀκολουθίας διά τόν Ὅσιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν.
Ἡ ἀκολουθία αὕτη δέν ἀντεγράφη ἁπλῶς, ἀλλά ἀναδιαρθρώθηκε καί συμπληρώθηκε ἀπό τόν ἐκδότη τῆς ΣΥΜΒΟΛΗΣ Δ.Ν.Μ..
Ἐγώ πρό ἐτῶν ἀντέγραψα αὐτήν τήν ἀκολουθίαν, συμπληρώσας καί ὅλα ὅσα δέν ἐκδίδονται καί ἀφοῦ τήν ἐτύπωσα σέ μερικά ἀντίγραφα μέ τήν ἀπλή μέθοδο πού συρράπτει κάποια φύλλα Α4 ἕνα κατάστημα φωτοτυπικό, τήν ἀπέστειλα σέ γνωστούς μου ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί διακόνους, πού φέρουν τό ὄνομα Δαμασκηνός.
Αὐτήν τήν δουλειά μου τήν προσφέρω καί στό Ψαλτολόγιον, σέ ὅσους φανεῖ χρήσιμος.
Ευχαριστώ πάτερ. Ωραία δουλειά.
Υπάρχει και μια άλλη ακολουθία εδώ σε ποίηση (τουλάχιστον το Δοξαστικό) Γερασίμου (υποθέτω Μικραγαννανίτου).
 

Attachments

Top