03. Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ Νέου τῆς Μονῆς Νοτενῶν Πατρῶν

#2
03. Ἀκολουθία του Αγίου Ιωακέιμ του Νέου του εκ Νοτενων
Ύστερα από σχετικό αίτημα του συναδέλφου Πλώτα Ευσταθίου τόνισα τα δοξαστικά της ακολουθίας του αγίου, και τα επισυνάπτω εδώ να βρίσκονται με την ασματική ακολουθία του.
Ν
 

Attachments

Top