03. Μουσικὰ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
(Λόγω του ότι την στιγμή που αναρτείται το παρόν δεν έχει δημοσιευθεί το ΗΟΠ του Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αδυνατώ να το συνδέσω.)
Τα του Αγίου επισυνάπτονται.
 

Attachments

#3
Μήπως θα γινόταν να έχουμε και το Δοξαστικό των αίνων;Ευχαριστώ...
Ἐὰν ἐννοεῖς αὐτό: "Ὁ ἀληθὴς Θεὸς οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενός τινος. Τοῦτο μαθὼν ὑπὸ τοῦ Παύλου, Διονύσιε, ἔθηκας τὴν ψυχήν σου εἰς κατοίκησιν Αὐτοῦ. Καὶ πολλοὺς υἱοὺς καὶ θυγατέρας ἀναδείξας ἐκίνησας τὴν ὀργὴν τοῦ Ἄρχοντος τοῦ σκότους. Καὶ συμβουλίᾳ τούτου τῷ πυρὶ παρεδόθης. Καθαρθεὶς δὲ καὶ λάμψας ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ προσετέθης ταῖς λαμπηδόσι τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ νῦν, λειτουργῶν εἰς τὸ ἄνω θυσιαστήριον, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον", ἀνεβάζω κάτι τὸ πολὺ πρόχειρο. Δὲν γνωρίζω, βέβαια, ἐὰν προλαβαίνεις γιὰ αὔριο.
 

Attachments

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#4
Μήπως θα γινόταν να έχουμε και το Δοξαστικό των αίνων;Ευχαριστώ...
Οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει στο πρώτο μήνυμα είναι ότι αφενός αναφέρεται σε Κυριακάτικο Όρθρο και ότι προβλέπεται να συμψάλλεται με τα αναστάσιμα, αφετέρου εφόσον ακολουθείται η τάξη του Μηναίου δεν υπάρχει δόξα των Αίνων, αλλά Δόξα των Αποστίχων των Αίνων. Το τελευταίο επισυνάπτεται από τον Γ΄ τόμο της Κυψέλης του Στεφάνου.
 

Attachments

#5
Ἀνεβάζω τὰ μουσικὰ τῆς πανηγυρικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ἠ ὁποία εὑρίσκεται πλήρης ἐδῶ (στὸ μονοτονικό, δυστυχῶς).
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6
Επισυνάπτονται οι ακολουθίες του εσπερινού και του Όρθρου της 03-10-2015 του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.
Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλους τους Δικαστικούς και Νομικούς Λειτουργούς, και ο Αγιος Διονύσιος να τους φωτίζει ώστε να απονέμεται σωστά η Δικαιοσύνη.
 

Attachments

#7
καλησπέρα σας,

μήπως υπάρχει αυτό το δοξαστικό του εσπερινού του αγίου "Δεύτε συμφώνως οι πιστοί, την ετήσιον μνήμην του πανευκλεούς Διονυσίου τελέσωμεν...";
 
Top