02-10-2022 Κυριακή ΙΣΤ΄ - Β΄ Λουκά, ήχος βαρύς Εωθ. Ε΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 02-10-2022 Εσπερινός & Όρθρος ΙΣΤ΄ Κυριακής, ήχος βαρύς Εωθ. Ε΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών ἐχπυν αναρτηθεί και Αυγούστου Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου
 

Attachments

 • 02-10-2022 Εσπερινός ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf
  2.2 MB · Views: 46
 • 02-10-2022 Ορθρος ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf
  5.5 MB · Views: 379
 • 02-10-2022 Εσπερινός ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel
  125.9 KB · Views: 2
 • 02-10-2022 Ορθρος ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel
  220.2 KB · Views: 6

gbekris

Γεώργιος Μπεκρής
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα.
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _02-10-2022 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς ΙΣΤ΄ (Β΄ Λουκᾶ). Ἦχος βαρύς.pdf
  1.8 MB · Views: 24
 • _02-10-2022 Ὄρθρος Κυριακῆς ΙΣΤ΄ (Β΄ Λουκᾶ). Ἦχος βαρύς. Ἑωθ. ε΄.pdf
  3.7 MB · Views: 53
 • _02-10-2022α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ). ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ. ΕΩΘ. Ε΄.pdf
  3.8 MB · Views: 44
 • 02-10-2022 Θ.Λ. Κυριακῆς ΙΣΤ΄ (Β΄ Λουκᾶ). Ἦχος βαρύς.pdf
  3.2 MB · Views: 63
 • _02-10-2022 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς ΙΣΤ΄ (Β΄ Λουκᾶ). Ἦχος βαρύς.mel
  3.5 MB · Views: 2
 • _02-10-2022 Ὄρθρος Κυριακῆς ΙΣΤ΄ (Β΄ Λουκᾶ). Ἦχος βαρύς. Ἑωθ. ε΄.mel
  2.2 MB · Views: 3
 • _02-10-2022α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ). ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ. ΕΩΘ. Ε΄.mel
  2.4 MB · Views: 3
 • 02-10-2022 Θ.Λ. Κυριακῆς ΙΣΤ΄ (Β΄ Λουκᾶ). Ἦχος βαρύς.mel
  1.9 MB · Views: 3

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Φυλλάδα Κυριακής Β΄ Οκτωβρίου 2022
Όρθρος & Θ. Λειτουργία
(Επιμέλεια π. Νεκταρίου Πάρη)
Άπαντα ως ψάλλονται
εν τη Πατριαρχική Μονή των Βλατάδων
 

Attachments

 • Κυριακη 2 Οκτωβριου 22.pdf
  9.6 MB · Views: 66
Top