02-02-2014 Όρθρος Κυριακής - Η Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού - Ήχος βαρύς - για Τάμπλετ

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου για την ερχόμενη Κυριακή 02/02/2014 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013.
Ευχαριστίες πάμπολλες στο Μέλος που έχει τον Μελωδό και δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση ονόματος, και που συμβάλλει τα Μέγιστα στην πληρότητα και στην ορθότητα των σχετικών αναρτήσεων κάνοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις
Καλό μας μήνα.
Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη Μελωδού
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Γιά μιά ἀκόμη φορά συγχαρητήρια στόν κυρ-Βασίλη, πού μᾶς κοινοποιεῖ τήν προσωπική του ἐργασία, ἡ ὁποία ὅμως βοηθάει πάρα πολύ κόσμο «ἐγγύς καί μακράν»!

Ἐπιτρέψατέ μου κάποιες παρατηρήσεις γιά προβληματισμό, διότι καί στά τελείως ἕτοιμα πρέπει νά ἔχουμε/διαμορφώνουμε ἄποψη γιά τήν πρόοδό μας.

1. Τό αὐτόμελον «Χορός ἀγγελικός» ὡς κάθισμα ψάλλεται ὅπως «Τόν τάφον Σου Σωτήρ» σύμφωνα μέ κάποιες ἀπόψεις (πρβλ. ἐδῶ).
2. Τό κινητόν προκείμενον τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου δύναται νά ψαλεῖ στόν ἦχο τῶν ἀναβαθμῶν (βαρύς).
3. Ὁ Ν΄ δέν ψάλλεται σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό (ΤΜΕ), ἀφοῦ δέν προβλέπει προσκύνησιν εὐαγγελίου. Ἐμεῖς ὅμως τό ψάλλουμε, ἀφοῦ σέ Κυριακή τελοῦμε ἀσπασμόν εὐαγγελίου κατά τό ΤΑΣ (πρβλ. ἐδῶ).
4. Οἱ εἱρμοί τοῦ κανόνος τῆς Ὑπαπαντῆς δέν ψάλλονται. Ἐξαιρεῖται ἡ θ΄ ᾠδή μετά τῶν μεγαλυναρίων, ὅπου δέν ψάλλεται ὁ ἀναστάσιμος κανών σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό (ΤΜΕ).
5. Ὁ ἦχος τῆς δοξολογίας μπορεῖ νά εἶναι καί τῆς Κυριακῆς. Αὐτό τηροῦμε ἐμεῖς.
6. Ἀπολυτίκιον ναοῦ δέν ψάλλεται.
7. Ἐπιβραβεύεται ἡ ἐπιλογή διπλοῦ κοινωνικοῦ.​
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3

Γιά μιά ἀκόμη φορά συγχαρητήρια στόν κυρ-Βασίλη, πού μᾶς κοινοποιεῖ τήν προσωπική του ἐργασία, ἡ ὁποία ὅμως βοηθάει πάρα πολύ κόσμο «ἐγγύς καί μακράν»!

Ἐπιτρέψατέ μου κάποιες παρατηρήσεις γιά προβληματισμό, διότι καί στά τελείως ἕτοιμα πρέπει νά ἔχουμε/διαμορφώνουμε ἄποψη γιά τήν πρόοδό μας.

1. Τό αὐτόμελον «Χορός ἀγγελικός» ὡς κάθισμα ψάλλεται ὅπως «Τόν τάφον Σου Σωτήρ» σύμφωνα μέ κάποιες ἀπόψεις (πρβλ. ἐδῶ).
2. Τό κινητόν προκείμενον τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου δύναται νά ψαλεῖ στόν ἦχο τῶν ἀναβαθμῶν (βαρύς).
3. Ὁ Ν΄ δέν ψάλλεται σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό (ΤΜΕ), ἀφοῦ δέν προβλέπει προσκύνησιν εὐαγγελίου. Ἐμεῖς ὅμως τό ψάλλουμε, ἀφοῦ σέ Κυριακή τελοῦμε ἀσπασμόν εὐαγγελίου κατά τό ΤΑΣ (πρβλ. ἐδῶ).
4. Οἱ εἱρμοί τοῦ κανόνος τῆς Ὑπαπαντῆς δέν ψάλλονται. Ἐξαιρεῖται ἡ θ΄ ᾠδή μετά τῶν μεγαλυναρίων, ὅπου δέν ψάλλεται ὁ ἀναστάσιμος κανών σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό (ΤΜΕ).
5. Ὁ ἦχος τῆς δοξολογίας μπορεῖ νά εἶναι καί τῆς Κυριακῆς. Αὐτό τηροῦμε ἐμεῖς.
6. Ἀπολυτίκιον ναοῦ δέν ψάλλεται.
7. Ἐπιβραβεύεται ἡ ἐπιλογή διπλοῦ κοινωνικοῦ.​
Πάτερ Μάξιμε!!!! Ευχαριστίες θερμές για τα πάντα.
1. Το χορός Αγγελικός το αφήνω ως έχει, διότι έτσι αναγράφεται. Εάν η βούληση του Υμνογράφου ήταν να ψαλλεί προς «Τόν τάφον Σου Σωτήρ» νομίζω θα το έγραφε.
2. Κατέγραψα το προκείμενο σε ήχο βαρύ.
3. Διέγραψα τους Ειρμούς, και το α΄ τροπάριο ψάλλεται μάλλον δις
4. Τον ήχο της Δοξολογίας τον αφήνω ως έχει, κατά τα γνωστά.
5. Διέγραψα το απολυτίκιο του Ναού βεβαίως,
Επισυνάπτονται τα διορθωμένα ( εκτός λάθους βεβαίως βεβαίως ).
Βασίλης Κιαμηλίδης
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Καλῶς κ. Βασίλη.
Καί βεβαίως τό α΄ τροπάριον τοῦ κανόνος τῆς Ὑπαπαντῆς ψάλλεται δίς (μετά στίχου Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡμῶν δόξα σοι).
Ἐφιστῶ τήν προσοχή πάλιν στόν Ν΄ ψαλμό, ὁ ὁποῖος ἀναγινώσκεται. Γιά νά ψαλεῖ καί νά γίνει προσκύνηση τοῦ εὐαγγελίου χρειάζεται συνεννόηση μέ ἱερέα.


 
#6
Το Κυπριακο τυπικον διατασσει ο Ν' ψαλμος να ψαλλετε


Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης)· «Ἦν ἄνθρωπος ἐν
Ἱερουσαλήμ».
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ
γίνεται ὁ συνήθης ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Δόξα· «Ταῖς τῆς
Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἀνοιγέσθω ἡ
πύλη».

http://www.churchofcyprus.org.cy/documents/fevrouarios.pdf
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#7
Το Κυπριακο τυπικον διατασσει ο Ν' ψαλμος να ψαλλετε
Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης)· «Ἦν ἄνθρωπος ἐν
Ἱερουσαλήμ».
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ
γίνεται ὁ συνήθης ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Δόξα· «Ταῖς τῆς
Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἀνοιγέσθω ἡ
πύλη».
http://www.churchofcyprus.org.cy/documents/fevrouarios.pdf
Παλαιότερο θέμα:http://analogion.com/forum/showthread.php?t=2115 και άλλο θέμα εδώ: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=25634
Ας μήν είμαστε όμως απόλυτοι. Το ΤΜΕ έχει μια άλλη "λογική" στο ζήτημα. Ας σεβαστούμε την διάταξη που ισχύει -εφόσον έτσι έχει επικρατήσει - στο ναό όπου υπηρετούμε. Αν γίνεται η προσκύνηση καλώς. Η "επιβολή" της ψαλμωδήσεως του Ν΄ ψαλμού χωρίς συνεννόηση, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά λύσεις. Το Τυπικό δεν πρέπει να γίνεται πεδίον αντιπαραθέσεως.
 
Last edited:
Top