02. Μουσικὰ Ὁσίου Μάρκου τοῦ κωφοῦ

#2
Στο δοξαστικό του εσπερινού γράφει τον βίον διεπέρασας ενώ είναι την τρίβον διεπέρασας και στο Ν. ιδιόμελο στη λέξη αγαθέ το θ είναι ι. Λέει αγαιε
 
Top