02. Μουσικὰ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ

#2
Στο μουσικό κείμενο του μ. Σύρκα υπάρχει στο Ιδιόμελον του Ν΄ψαλμού ένας παρατονισμός (ιεράτευσας αντί του ορθού ιερατεύσας) και μια προσθήκη συλλαβής (οικονομήσας αντί του ορθού οικονομεί), τα οποία προφανώς χρεώνονται στον συνθέτη. Ουδείς αλάνθαστος! Στο δοξαστικόν των αποστίχων, όμως, το κείμενο που έχει αναρτηθεί από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου είναι εις ήχον πλ. Β΄, ενώ ο Σύρκας έχει τα ίδια λόγια εις ήχον πλ. Δ΄. Τι συμβαίνει; Ποιο είναι το ορθόν;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ;66730 said:
Στο μουσικό κείμενο του μ. Σύρκα υπάρχει στο Ιδιόμελον του Ν΄ψαλμού ένας παρατονισμός (ιεράτευσας αντί του ορθού ιερατεύσας) και μια προσθήκη συλλαβής (οικονομήσας αντί του ορθού οικονομεί), τα οποία προφανώς χρεώνονται στον συνθέτη. Ουδείς αλάνθαστος! Στο δοξαστικόν των αποστίχων, όμως, το κείμενο που έχει αναρτηθεί από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου είναι εις ήχον πλ. Β΄, ενώ ο Σύρκας έχει τα ίδια λόγια εις ήχον πλ. Δ΄. Τι συμβαίνει; Ποιο είναι το ορθόν;
Ὄντως, αὐτά πού ἐπισημαίνεις εἶναι σφάλματα στά μουσικά κείμενα τοῦ Σύρκα. Στό πεντηκοστάριο ἰδιόμελο ὄχι μόνον αὐτά, ἀλλά καί τό «αξιωση» (sic) ἀντί «ἀξιώσει».
Ἐπίσης στό δικό σου ἔχεις «ανεδειχθης» (sic) ἀντί «ανεδεχθης», τό ἴδιο καί ὁ Σύρκας. Ἐπίσης «ιερωσυνης» (sic) ἀντί «ιερωσυνην».
Πάντως τοῦ Σύρκα μέ τόν πλ. δ΄ εἶναι «χονδρό», μέ τό νά ἀκολουθεῖ τό «Καὶ νῦν... Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή...»...


 
Last edited:
#5
Και τρία αργά Δοξαστικά (Εσπερινού, Αποστίχων, Αίνων).
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Από εδώ Μουσικόν Παράρτημα επισυνάπτεται.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#6
Παρακαλῶ ὅποιον φίλο-φίλη ἔχει τή δυνατότητα, νά μᾶς παρουσιάσει μελοποιημένα τά ἰδιόμελα τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ, ὅπως καί τό ἀπολυτίκιο-κοντάκιο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7

Πρίν ἀπό 2 ἀκριβῶς χρόνια ἔλαβα σέ καλλιτεχνική βιβλιοδεσία ὑφασματόδετη μέ ζωγραφισμένους τούς τίτλους μέσα σέ εἰλητάριο καί ἐκκλησιαστικά σχέδια μπρός καί πίσω (ὅπως ἁγιογραφίας σέ μουσαμᾶ) μελοποιημένη τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πατρός Νικολάου τοῦ Πλανᾶ (σχετικό κι ἐδῶ) ἀπό τόν ἀγαπητό μου καί σεβαστό κ. Ἰωάννη Χασανίδη.
Σήμερα τοῦ τή ζήτησα σέ ἠλεκτρονική μορφή, ἄν ἤθελε νά τήν ἀναρτήσουμε στό Ψαλτολόγιον. Εὐχαρίστως δέχθηκε καί μοῦ τήν ἀπέστειλε. Ἐκφράζω τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου καί τοῦ ἀπευθύνω ἐγκάρδιες εὐχές!

Ἀπό τόν πανάξιο καί ἀναγνωρισμένο μουσικοδιδάσκαλο Γιάννη Χασανίδη, λοιπόν, τά μουσικά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ ἀναρτῶνται, ὡς μεγίστη προσφορά πρός τήν κοινότητα!

Νά ἔχει καί νά ἔχουμε τήν εὐχή, τή δέηση καί τήν πρεσβεία τοῦ Ἁγίου!

Δεῖτε ἐδῶ τήν ἀκολουθία, καθώς καί ἀναφορά στόν Ἰω. Χασανίδη γιά ἔκδοση ψηφιακοῦ δίσκου.

 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#8
Εὐχαριστῶ θερμότατα τόν ἀγαπητό Κωνσταντῖνο Λάμπρου γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκριση. Μάλιστα μοῦ προξένησε εὐχάριστη ἔκπληξη ὅτι μεγάλωσε τό μέγεθος τῶν στοιχείων πού χρησιμοποιεῖ κι ἔτσι διαβάζονται καλύτερα τά κείμενα, γιά ὅσους μαλιστα ἔχουμε καί μιά ἡλικία...:confused:

Ἐπίσης, ὀφείλουμε εὐχαριστίες στόν σεβαστό μας π. Μάξιμο πού ἐπκοινώνησε μέ τόν λίαν καλλίφωνο καί διαπρεπῆ δάσκαλο Ιω. Χασανίδη καί μᾶς παρουσίασε τήν πληρέσταση αὐτή ἀκολουθία, ἡ ὁποῖα ἔχει καί ἀργά μαθήματα πού ἐνδείκνυνται σέ ἀγρυπνίες.
 
#9

Πρίν ἀπό 2 ἀκριβῶς χρόνια ἔλαβα σέ καλλιτεχνική βιβλιοδεσία ὑφασματόδετη μέ ζωγραφισμένους τούς τίτλους μέσα σέ εἰλητάριο καί ἐκκλησιαστικά σχέδια μπρός καί πίσω (ὅπως ἁγιογραφίας σέ μουσαμᾶ) μελοποιημένη τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πατρός Νικολάου τοῦ Πλανᾶ (σχετικό κι ἐδῶ) ἀπό τόν ἀγαπητό μου καί σεβαστό κ. Ἰωάννη Χασανίδη.
Σήμερα τοῦ τή ζήτησα σέ ἠλεκτρονική μορφή, ἄν ἤθελε νά τήν ἀναρτήσουμε στό Ψαλτολόγιον. Εὐχαρίστως δέχθηκε καί μοῦ τήν ἀπέστειλε. Ἐκφράζω τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου καί τοῦ ἀπευθύνω ἐγκάρδιες εὐχές!

Ἀπό τόν πανάξιο καί ἀναγνωρισμένο μουσικοδιδάσκαλο Γιάννη Χασανίδη, λοιπόν, τά μουσικά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ ἀναρτῶνται, ὡς μεγίστη προσφορά πρός τήν κοινότητα!

Νά ἔχει καί νά ἔχουμε τήν εὐχή, τή δέηση καί τήν πρεσβεία τοῦ Ἁγίου!

Δεῖτε ἐδῶ τήν ἀκολουθία, καθώς καί ἀναφορά στόν Ἰω. Χασανίδη γιά ἔκδοση ψηφιακοῦ δίσκου.

Eυχαριστούμε τον κ.Χασανίδη για την προσφορά του .
Οι ηχογραφήσεις και τα μαθήματα που έχουν αναρτηθεί κατά καιρούς στο ψαλτολόγιο είναι ανεκτίμητα . Και εις άλλα με υγεία.
 
#10
Παρακαλῶ ὅποιον φίλο-φίλη ἔχει τή δυνατότητα, νά μᾶς παρουσιάσει μελοποιημένα τά ἰδιόμελα τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ, ὅπως καί τό ἀπολυτίκιο-κοντάκιο.
Ἀνεβάζω τὰ ὅσα ἔχουν ζητηθεῖ (λιτή, ἀπολυτίκιον, κοντάκιον) διορθωμένα.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top