01-12-2019 Κυρ. ΚΔ΄ ( ΙΔ΄ Λουκά ) Εσπερινός & Όρθρος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 01-12-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΚΔ΄ Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Β΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top