01-12-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία ΚΔ΄ Κυριακής (ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ), Ήχος Βαρύς, Εωθ. Β΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα
της 01-12-2019 Εσπερινός και ΚΔ Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Β΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top