01-05. Παραμονὴ Θεοφανείων

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 05-01-2021 Μεγάλες Ώρες Θεοφανείων, Εσπερινός των Θεοφανείων μετά Λειτουργίας Μ. Βασιλείου & Μέγας Αγιασμός.
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Ιανουαρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
05-01-2022 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων &
Εσπερινός Θεοφανείων με Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου.


Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών Ιανουαρίου 2022 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top