01. Ὑμνολογικὰ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#1
O εκδοτικός οίκος Ρηγόπουλου είχε εκδόσει προ ετών παρακλητικό κανόνα και κδ΄ οίκους του Αγ. Βασιλείου, μαζί νομίζω και με εγκώμια.
 
Top