01. Ἀκολουθία (παλαιά) Ἁγίας Σκέπης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Αλλη διαφορετική
Αὐτή εἶναι ἡ παλαιά τῆς 1ης Ὀκτωβρίου καί τήν ἔχει ὁ π. Leo Schefe στόν Ὀκτώβριο πρώτη καταχώρηση Αγία Σκέπη

Σημ.: Στήν αὐτή ἑνότητα τοῦ φόρουμ ὑπάρχει θέμα: Ακολουθία Αγίας Σκέπης (28 Οκτωβρίου), ὅπου ἐξηγεῖται ὁ λόγος τῆς νέας ἀκολουθίας.

 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
#3
Αὐτή εἶναι ἡ παλαιά τῆς 1ης Ὀκτωβρίου καί τήν ἔχει ὁ π. Leo Schefe στόν Ὀκτώβριο πρώτη καταχώρηση
[http://analogion.net/glt/]
Αγία Σκέπη

Σημ.: Στήν αὐτή ἑνότητα τοῦ φόρουμ ὑπάρχει θέμα: Ακολουθία Αγίας Σκέπης (28 Οκτωβρίου), ὅπου ἐξηγεῖται ὁ λόγος τῆς νέας ἀκολουθίας.


Η παλαιά ακολουθία είναι ποίημα Ιακώβου Μοναχού του Αγιορείτου.

Ακολουθία της αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ψαλλομένη τη Α'Οκτωβρίου, : (ή και Λόγοι τινές Πανηγυρικοί της Θεοτόκου προσετέθησαν) / Συντεθείσα μεν υπό Ιακώβου Μοναχού Αγιορείτου, νυν δε το πρώτον εκδίδοται επιμελεία και δαπάνη του Πανοσιωτάτου Αβερκίου του εκ του ιερου κοινοβίου του Ρωσσικού. Εν Αθήναι, Τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη, 1869.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/2/0/metadata-264-0000251.tkl
 
#4
Η παλαιά ακολουθία είναι ποίημα Ιακώβου Μοναχού του Αγιορείτου.

Ακολουθία της αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ψαλλομένη τη Α'Οκτωβρίου, : (ή και Λόγοι τινές Πανηγυρικοί της Θεοτόκου προσετέθησαν) / Συντεθείσα μεν υπό Ιακώβου Μοναχού Αγιορείτου, νυν δε το πρώτον εκδίδοται επιμελεία και δαπάνη του Πανοσιωτάτου Αβερκίου του εκ του ιερου κοινοβίου του Ρωσσικού. Εν Αθήναι, Τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη, 1869.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/2/0/metadata-264-0000251.tkl
Επισυνάπτεται η ακολουθία της Αγίας Σκέπης (την 1η Οκτωβρίου) συνδυασμένη με αυτήν του Μηναίου (και διορθωμένη σύμφωνα με τα μηναία Φωτός και την εν λόγω φυλλάδα· για τα αναγνώσματα προτιμήθηκαν τα μηναία Φωτός) όπως την ψάλλαμε την Πέμπτη (1 Οκτωβρίου, Ιουλιανό Ημερολόγιο) στην ενορία μου.
Τα κείμενα είναι αντιγραφή-επικόλληση από analogion.gr/glt. Ο συνδυασμός δικός μου. Περιμένω σχόλια σχετικά με τον συνδυασμό.
Η ακολουθία είναι χρήσιμη για τις ελληνόφωνες εκκλησίες που ακολουθούν το Ιουλιανό Ημερολόγιο και δεν πανηγυρίζουν την Αγία Σκέπη, επομένως υποχρεούνται να ψάλλουν και την παραδεδομένη ακολουθία του Μηναίου.


[Σημείωμα συντονιστή] Η φυλλάδα που ήταν αναρτημένη σε αυτό το μήνυμα διαγράφτηκε, καθώς, μετά από περαιτέρω συζήτηση που έλαβε χώρα σε αυτό το θέμα, αναρτήθηκε ενημερωμένη έκδοση εδώ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Μανουήλ δομέστικος;88638 said:
Επισυνάπτεται η ακολουθία της Αγίας Σκέπης (την 1η Οκτωβρίου) συνδυασμένη με αυτήν του Μηναίου (και διορθωμένη σύμφωνα με τα μηναία Φωτός και την εν λόγω φυλλάδα· για τα αναγνώσματα προτιμήθηκαν τα μηναία Φωτός) όπως την ψάλλαμε την Πέμπτη (1 Οκτωβρίου, Ιουλιανό Ημερολόγιο) στην ενορία μου.
Τα κείμενα είναι αντιγραφή-επικόλληση από analogion.gr/glt. Ο συνδυασμός δικός μου. Περιμένω σχόλια σχετικά με τον συνδυασμό.
Η ακολουθία είναι χρήσιμη για τις ελληνόφωνες εκκλησίες που ακολουθούν το Ιουλιανό Ημερολόγιο και δεν πανηγυρίζουν την Αγία Σκέπη, επομένως υποχρεούνται να ψάλλουν και την παραδεδομένη ακολουθία του Μηναίου.
Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης (εἰς ἀνάμνησιν ἐμφανίσεως τῆς Θεοτόκου ἐν ὁράματι εἰς τόν ὅσιον Ἀνδρέαν ἐν τῷ ἱ. ναῷ τῶν Βλαχερνῶν ἐπί Λέοντος τοῦ Σοφοῦ) γιά τά ἑλληνικά δεδομένα εἶναι μιά λησμονημένη ἀκολουθία, πού οὔτε κἄν μνημονεύεται στό Μηναῖο καί τό Συναξάριον, καθώς καί τά Τυπικά (ΤΑΣ, ΤΓΡ, ΤΚΠ, ΤΜΕ) τήν ἀγνοοῦν. Ἀντίθετα στή Ρωσική Ἐκκλησία διατήρηθηκε πάντοτε. Ἀπό ἐκεῖ μεταφέρθηκε στό Ἅγιον Ὄρος (πρβλ. μήνυμα Shota) καί ἔτσι τά τυπικά τῶν ἐν Ἄθῳ Μονῶν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ρωσικοῦ) καί τοῦ Διονυσίου (ΤΔ) τήν προβλέπουν, τό μέν τήν περιέχει καί ὁλόκληρον, τό δέ καταγράφει τήν τυπική διάταξη.
Σύμφωνα μέ τό ΤΔ ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης ψάλλεται ἀμιγής, τῶν ἁγίων τῆς ἡμέρας μετατίθεται τήν 2αν καί τῶν τῆς 2ας συμψάλλεται μέ τοῦ τῆς 3ης. Δέν ξέρω τί κάνουν οἱ ἄλλες Μονές. Πάντως ἄλλες ἑορτάζουν τήν Γοργοϋπήκοον, πού πιστεύω πάλι ἀμιγής θά ψάλλεται. Στόν κόσμο κάνουν καί ἀγρυπνίες, ὅπως ἐδῶ, πού δέν ξέρω τί τυπικό ἀκολούθησαν. Μιά ἄλλη περίπτωση ἔχουμε ἐδῶ, πού συμψάλλουν μέ τήν νέα ἀκολουθία.
Ὁπότε δέν ξέρω νά σοῦ πῶ γι᾿ αὐτόν τόν συνδυασμό.

Ὅσο γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο, αὐτή ἡ ἡμέρα, γιά ὅσους δέν ἀκολούθησαν τήν ἡμερολογική ρύθμιση, ἦταν καί εἶναι ἡ 15η Ὀκτωβρίου. Αὐτή τήν ἡμέρα τελεῖται δοξολογία στόν Πάνσεπτο Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων καί στό Θεοβάδιστο Ὄρος Σινᾶ πιστεύω. Δέν ξέρω ἄν ψάλλουν καί τή νέα ἀκολουθία (1952) στίς 15/10. Ὅπως δέν ξέρω τί κάνουν καί τήν 1η Ὀκτωβρίου. Μᾶλλον μόνον τήν ἀκολουθία τοῦ Μηναίου θά ψάλλουν (τήν μόνην πού ὑποχρεοῦνται σύμφωνα καί μέ τό ΤΑΣ).

Πάντως, ἀπ᾿ ὅ,τι γνωρίζω, στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέχρι τοῦ 1952 ἐψάλλετο ἡ ἀκολουθία τῆς ἡμέρας καί μάλιστα ἔχω διαβάσει ὅτι ἀπέδιδαν τίς νῖκες στήν μάρτυρα Εὐνίκη (28/10). Πραγματικά (ἀλλά ἐπιτυχῶς) ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀνέσυρε ἀπό τήν ἀφάνεια αὐτή τήν ἑορτή, τήν ὁποία βέβαια μεταφέροντάς την στίς 28, ἐποίησε καί νέα ἀκολουθία, ὅπως ἀναφέρεται στόν πρόλογο τῆς α΄ ἐκδόσεως (πού παραπέμπω).

Σημ.: Γιά κάποια ἀπό τά παραπάνω, δεῖτε ΣΤ σ. 196 ὑποσημ. 325.

 
Last edited:
#6
Σύμφωνα μέ τό ΤΔ ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης ψάλλεται ἀμιγής, τῶν ἁγίων τῆς ἡμέρας μετατίθεται τήν 2αν καί τῶν τῆς 2ας συμψάλλεται μέ τοῦ τῆς 3ης. Δέν ξέρω τί κάνουν οἱ ἄλλες Μονές. Πάντως ἄλλες ἑορτάζουν τήν Γοργοϋπήκοον, πού πιστεύω πάλι ἀμιγής θά ψάλλεται. Στόν κόσμο κάνουν καί ἀγρυπνίες, ὅπως ἐδῶ, πού δέν ξέρω τί τυπικό ἀκολούθησαν. Μιά ἄλλη περίπτωση ἔχουμε ἐδῶ, πού συμψάλλουν μέ τήν νέα ἀκολουθία.
Ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε και ποια πρακτική ακολουθούν οι σλαβικές εκκλησίες: Ψάλλουν αμιγή την ακολουθία της αγίας Σκέπης, και τις ακολουθίες των αγίων τις ψάλλουν σε απόδειπνα ή κάνουν μεταθέσεις ακολουθιών σε άλλες ημέρες;
Πάντως πρότυπο είχα την κδ΄ Σεπτεμβρίου (οπότε κατά το ΗΟΠ συνδυάζεται η ακολουθία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας με αυτήν της αγίας Θέκλης), καθώς η ακολουθία της αγίας Σκέπης έτσι όπως είναι τυπωμένη, μου φαίνεται υπερβολική. Και εξηγούμαι: Το ύψος της εορτής είναι στο ύψος των θεομητορικών αμφίων, αλλά σύμφωνα με την φυλλάδα εορτάζεται ως θεομητορική εορτή εκ των μεγάλων, αφού στην θ΄ ωδή έχει μεγαλυνάρια, καταλιμπάνεται η τιμιωτέρα και αντί του Άξιον εστί, ψάλλεται ο ειρμός της θ΄.

Υ.Γ: Συγχαρητήρια και για την πανήγυρη. Άκουσα μέρος του εσπερινού... Πολύ ωραία ακούσματα. Προτιμήσατε και το παραδοσιακό απολυτίκιο του αγίου Λουκά. Εύγε.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#7


Ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε και ποια πρακτική ακολουθούν οι σλαβικές εκκλησίες: Ψάλλουν αμιγή την ακολουθία της αγίας Σκέπης, και τις ακολουθίες των αγίων τις ψάλλουν σε απόδειπνα ή κάνουν μεταθέσεις ακολουθιών σε άλλες ημέρες;
Κατά το ημερολόγιο του Πατριαρχείου της Μόσχας ψάλλεται ακολουθία της Αγίας Σκέπης, μνημονεύεται όμως και η επομενη δυνατότητα (χάριν συντομίας κάνω παράλειψη των αυτονόητων πραγμάτων):

* Εις το Κύριε εκέκραξα στιχηρά της Θεοτόκου - 4, στιχηρά του Αποστόλου - 3, και στιχηρά του Οσίου - 3.

* Δόξα - του Αποστόλου, Και νυν - της Θεοτόκου

* Αναγνώσματα της Θεοτόκου

* Λιτή: στιχηρά της Θεοτόκου, Δόξα - του Αποστολου (δοξαστικό αποστιχων), Και νυν - της Θεοτόκου

* Απόστιχα της Θεοτόκου, Δόξα - του Οσίου, Και νυν - της Θεοτόκου

* Απολυτίκιον της Θεοτόκου 3x

* Εις το Θεός Κύριος απολυτίκιον της Θεοτόκου, απολυτίκιον του Αποστολου, Δόξα - απολυτίκιον του Οσίου, Και νυν - απολυτίκιον της Θεοτόκου

* Καθίσματα της Θεοτόκου (2x), πολυέλεος, εκλογή, κάθισμα της Θεοτόκου, Δόξα και νυν, άλλο κάθισμα της Θεοτόκου.

* Ευαγγέλιον της Θεοτόκου.

* Δόξα, Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

* Μετά τον Ν' - στιχηρό της Θεοτόκου.

* Κανών της Θεοτόκου εις 6, του Αποστόλου εις 4 και του Οσίου εις 4

* Μετά την Γ' ωδή - κοντάκιον και οίκος του Αποστόλου, κοντάκιον του Οσίου, κάθισμα του Αποστόλου, Δόξα - κάθισμα του Οσίου, Και νυν - κάθισμα της Θεοτόκου.

* Μετά την ΣΤ' ωδή - κοντάκιον και οίκος της Θεοτόκου

* Εξαποστειλάριον της Θεοτόκου, Δόξα - εξαποστειλάριον του Αποστολου, Και νυν - εξαποστειλάριον της Θεοτόκου.

* Αινοι: στιχηρά της Θεοτόκου - 4 (πρώτο 2x), Δόξα - του Αποστολου (δοξαστικό των αποστιχων του Όρθρου), Και νυν - της Θεοτόκου

* Στο τέλος του Όρθρου απολυτίκιον του Αποστολου, Δόξα - απολυτίκιον του Οσίου, Και νυν - απολυτίκιον της Θεοτόκου.

* Μακαρισμοί: 4 εκ της Γ' ωδής της Θεοτόκου, 4 εκ της ΣΤ' ωδής του Αποστολου.

* Μετά την είσοδο απολυτίκιον της Θεοτόκου, απολυτίκιον του Αποστόλου, απολυτίκιον του Οσίου, κοντάκιον του Αποστόλου, Δόξα - κοντάκιον του Οσίου, Και νυν - κοντάκιον της Θεοτόκου (της Σκέπης).

* Προκείμενον, αλληλουιαριο και κοινωνικό - της Θεοτόκου και του Αποστολου.

* Απόστολος και Ευαγγέλιον - της Θεοτόκου και του Αποστόλου.

* Εις το Εξαίρετος - Αξιον εστιν.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Εὐχαριστοῦμε Shota. Δεύτερη ἐπιλογή λοιπόν ἡ συμπλοκή τῶν ἀκολουθιῶν. Ὁπωσδήποτε καί τά ἁγιορειτικά τυπικά πού μνημόνευσα ἀπό τή Ρωσία ἔλκουν τίς διατάξεις. Ἐγώ ἔχω μόνον τό ΤΔ. Φαντάζομαι καί τό ΤΠ τά ἴδια θά προβλέπει.
Μέ αὐτά σκεπτόμουν καί τό δοξαστικό τῶν ἑσπερίων τῆς 3ης Ὀκτωβρίου, πού ἔχουμε συμπλοκή τῶν μνημῶν Κυπριανοῦ καί Διονυσίου. Καί μετά θυμήθηκα (καί βρῆκα) ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα πού ἔχει συζητηθεῖ καί περισσότερο ἀφορᾶ στήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης στή Σλαυική παράδοση, πού ἔγραψε ἐνδιαφέροντα ὁ γνώστης αὐτῶν Παναγιώτης Σόμαλης. Ἔγραψα κι ἐγώ, χωρίς κι ἐγώ νά γνωρίζω ὁλοκληρωτικά τό θέμα, ἀλλά ἀπ᾿ ὅσα μποροῦσα νά δῶ.
Χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά παραπέμψουμε σ᾿ αὐτό τό θέμα, στό ὁποῖο γίνεται καί ἀναφορά στούς δικαιολογημένους προβληματισμούς τοῦ Μανουήλ.

Θεματολογία του Δοξαστικού του Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου (3 Οκτωβρίου)

Πόσο πίσω λοιπόν μποροῦμε νά γνωρίζουμε γιά τήν προέλευση αὐτῆς τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας Σκέπης;


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#10
Η διάταξη αυτή του Πατριαρχείου Μόσχας τηρείται και στη Σερβία όπου η εορτή της Αγίας Σκέπης είναι μεν γνωστή, όχι όμως δημοφιλής όπως στη Ρωσία. Στην ΠΓΔΜ υπάρχει κοντά στην πόλη Στρούγκα αγίασμα του Αποστόλου Ανανίου και γενικώς ο Απόστολος Ανανίας είναι γνωστός άγιος στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Στη Βουλγαρία η εορτή της Αγίας Σκέπης τιμάται μεν, αλλά χωρίς να είναι τόσο δημοφιλής (αν και υπάρχει κεντρικός ναός της Σόφιας που εορτάζει)-δεν έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση (σε αντίθεση με την εορτή της Αγίας Ζώνης) και πολλοί την θεωρούν ρωσική επιρροή.

Εξαιρετικά πανηγυρίζεται η εορτή όπως έγραψα και αλλού μεταξύ των παλαιοπίστων Ρώσων. Στη Ρωσία γενικώς η εορτή ήταν και είναι κάτι σαν "εθνική" εορτή: η Θεοτόκος σκέπει τον πιστό λαό και δίνει νίκη. Θυμάμαι στο Λονδίνο, στα τέλη της δεκαετίας του 80, με πόση επισημότητα την τιμούσαν οι Ρώσοι της τότε Εκκλησίας της διασποράς σε αντίθεση με την κοινότητα του Πατριαρχείου Μόσχας όπου η εορτή είχε λιγότερο πανηγυρικό χαρακτήρα.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#11

Σύμφωνα μέ τό ΤΔ ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης ψάλλεται ἀμιγής, τῶν ἁγίων τῆς ἡμέρας μετατίθεται τήν 2αν καί τῶν τῆς 2ας συμψάλλεται μέ τοῦ τῆς 3ης. Δέν ξέρω τί κάνουν οἱ ἄλλες Μονές.
Το του Αγίου Παύλου κάνει περιγραφή της πλήρης ακολουθίας της Αγίας Σκεπής κατά το Μηναίο (το λέει η σημείωση του Dmitrievsky), μνημονεύει όμως και την συμπλοκή.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13

Ἐγώ ἐπισυνάπτω δύο ἄρθρα ἀπό τό περιοδικό ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ τῶν ἐτῶν 2007 καί 2008 μέ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες. Ὁ κ. Παπατζανάκης γράφει ὅτι ἡ ἑορτή θεσπίστηκε στή Ρωσία τόν ιβ΄ αἰ..

 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#14
Επισυνάπτω ένα άρθρο του John Wortley*. O Wortley λέει ότι η εορτή της Αγίας Σκέπης ίσως καθιερώθηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ευθύμιο, αλλα επί τη B' πατριαρχεία του Νικολάου Μυστικού έγινε αναθεώρηση.

* John Wortley, "Hagia Skepe and Pokrov Bogoroditsi: a curious coincidence", Analecta Bollandiana 89 (1971), 149-154.
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#15
Υπάρχει και η προεόρτιος ακολουθία της Αγίας Σκέπης (Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos, edited for the syndics of the University Press by Spyr. P. Lambros. Cambridge, At the University Press, 1900, vol. 2, p. 448).
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#16
Συμπλοκή ακολουθιών προβλέπει και ο K. Δουκάκης (Ακολουθίαι και Βίοι των Αγίων Αποστόλων. Εκδοθείσα επιμελεία και δαπάνη Κωνσταντίνου Χρ. Δουκάκη. Εν Αθήναις: Καταστήματα Ιωάννου Νικολαϊδου, 1895, σελ. 1-29).
 

Attachments

#17
Αφού έλαβα υπ᾿ όψη μου το ημερολόγιο του Πατριαρχείου της Μόσχας εδώ, αλλά και τη συμπλοκή του Δουκάκη εδώ, αναρτάται ξανά η συνδυασμένη ακολουθία που είχε ανεβεί εδώ (με βάση αυτήν την φυλλάδα και την ακολουθία του μηναίου) με τις παρακάτω αλλαγές:

1) Η ακολουθία του μηναίου έμεινε ως έχει, με τα δοξαστικά στη θέση τους. Το δοξαστικό των αποστίχων των αίνων μπήκε ως δοξαστικό των αίνων (αφού απόστιχα δεν ψάλλονται).
2) Στο Κύριε εκέκραξα, κρατάμε 10 στίχους.
3) Στιχηρά της Θεοτόκου στο Κύριε εκέκραξα, προτιμήθηκαν τα εναλλακτικά της φυλλάδας (σελ. 26) σε ήχο δ΄, για αποφυγή εναλλαγής από α΄ ήχο (στιχηρά της Θεοτόκου) σε δ΄ (του Αποστόλου) και μετά παλινδρόμηση σε α΄ (του οσίου).
4) Στα απόστιχα μπήκαν στιχηρά της Θεοτόκου σε ήχο δ΄ (ομόηχα με το ιδιόμελο του Αποστόλου).
5) Το εξαποστειλάριο του οσίου αν και καταλιμπάνεται και στις δύο περιπτώσεις (Δουκάκης-Ημερολόγιο Πατριαρχείου Μόσχας) το άφησα για να μείνει η ακολουθία του μηναίου ως έχει. Επειδή μνημονεύεται το όνομα της Θεοτόκου στο εξαποστειλάριο του οσίου, δεν επακολουθεί ξανά εξαποστειλάριο της Θεοτόκου (λειτουργεί δηλαδή το εξαποστειλάριο του οσίου και ως Θεοτοκίο).
6) Στους μακαρισμούς δεν έβαλα την στ΄ ωδή του Αποστόλου, καθώς ο άγιος Ανανίας δεν έχει δοξολογία μεγάλη ούτε στιχηρά στους αίνους (αν ψαλλόταν η ακολουθία του Μηναίου με Παρακλητική, θα ψάλλαμε, κατά το ΤΜΕ, τα αντίφωνα των καθημερινών· τις δε Κυριακές, θα εψάλλοντο μόνο οι μακαρισμοί του ήχου)· ο Δουκάκης έβαλε επιπλέον στιχηρά στους αίνους.
Αυτά βέβαια κατά τις συνήθειες στις ελληνόφωνες εκκλησίες, καθώς το Ημερολόγιο του Πατριαρχείου της Μόσχας, βάζει και δοξαστικό του Αποστόλου στη Λιτή, και μακαρισμούς του Αποστόλου, διπλά αναγνώσματα και κοινωνικά.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Shota

Παλαιό Μέλος
#18

3) Στιχηρά της Θεοτόκου στο Κύριε εκέκραξα, προτιμήθηκαν τα εναλλακτικά της φυλλάδας (σελ. 26) σε ήχο δ΄, για αποφυγή εναλλαγής από α΄ ήχο (στιχηρά της Θεοτόκου) σε δ΄ (του Αποστόλου) και μετά παλινδρόμηση σε α΄ (του οσίου).
Αν δεν θέλεις καμία αλλαγή του ήχου, ανέβασα εδώ 3 ανέκδοτα προσόμοια του Οσίου Ρωμανού. Είναι προς το «Ως γενναίον». Υπάρχουν επίσης τα του π. Γερασίμου στο ίδιο θέμα.
 
Last edited by a moderator:
#19
Αν δεν θέλεις καμια αλλαγή του ήχου, ανέβασα εδώ 3 ανέκδοτα προσόμοια του Οσίου Ρωμανού. Είναι προς το «Ως γενναίον». Υπάρχουν επίσης τα του π. Γερασιμου εδώ.
Ευχαριστώ. Τα είχα υπ᾿ όψη μου, όπως και τα στιχηρά που χρησιμοποίησε ο Δουκάκης σε πλ. β΄ (Τριήμερος ἀνέστης). Ωστόσο, προτίμησα να αφήσω τα μέρη της ακολουθίας του μηναίου χωρίς αλλαγές, καθώς αυτά ψάλλονται από όλες τις ελληνόφωνες ορθόδοξες εκκλησίες.
 
Last edited by a moderator:

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#20
Επισυνάπτω ένα άρθρο του John Wortley*. O Wortley λέει ότι η εορτή της Αγίας Σκέπης ίσως καθιερώθηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ευθύμιο, αλλα επί τη B' πατριαρχεία του Νικολάου Μυστικού έγινε αναθεώρηση.

* John Wortley, "Hagia Skepe and Pokrov Bogoroditsi: a curious coincidence", Analecta Bollandiana 89 (1971), 149-154.
Το παραπάνω άρθρο καθαρισμένο, αν κάποιος το χρειάζεται.
 

Attachments

Top