01. Ἀκολουθία Παναγίας Γοργοϋπηκόου (Ἱ.Μ. Δοχειαρίου)

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
#5
Πρῶτα–πρῶτα γιά τό ὄνομα Γοργοϋπήκοος. Πολλοί πεπαιδευμένοι ἀμφισβήτησαν τό ὄνομα Γοργοϋπήκοος καί ἐπέμεναν ὅτι ὀνομάζεται Γοργοεπήκοος. Ὅμως, στήν χειρόγραφη παράδοση τῆς Μονῆς, τήν ὁποία ὑποστηρίζει καί ὁ ἅγιος Νικόδημος, φέρεται ὡς Γοργοϋπήκοος. Αὐτό τό ὄνομα θέλησε νά δώση ἡ Παναγία στήν εἰκόνα Της. Οἱ φιλόθεες ἀδολεσχίες ἀμφισβητοῦν τό θαῦμα καί τά γενόμενα στόν χῶρο τῆς Εἰκόνος. Ἐμεῖς λοιπόν, Γοργοϋπήκοο τήν παραλάβαμε καί Γοργοϋπήκοο τήν ὀνομάζουμε καί τήν ψάλλουμε καί τήν μεγαλύνουμε. Καί ἀφήνουμε τούς φιλολογοῦντες στίς ἐρεσχελίες τους καί στήν κλονισμένη πίστη τους, στό μεγάλο θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλωθέντος μοναχοῦ γιά τήν ἀσέβειά του νά μαυρίζη τό πρόσωπο τῆς Παναγίας.

απόσπασμα;απο το άρθρο Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου
καί οἱ παρακλητικοί κανόνες οἱ ἀφιερωμένοι στό ὄνομά Της

του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου

Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Εδώ υπάρχει
Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ, Ψαλλομένη τῇ 1ηὈκτωβρίου Ἐκ τῆς φυλλάδας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου
Περιέχει τροπάρια από την παλαιά ακολουθία αλλά και νέα.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#7
Ακολουθία πλήρης της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου. Την συνέθεσε ο Μωραϊτίδης μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ παραθέριζε στη Σκιάθο, (8-12 Σεπτεμβρίου 1916). Περιέχεται και αυτή στον κώδικα παπα-Γιώργη Ρήγα, ενώ το ιδιόχειρο χειρόγραφό της βρίσκεται στην Ι. Μονή Κεχροβουνίου της Τήνου. Εκδόθηκε επανειλημμένα από τον Βαγγέλη Σκουβαρά, την Μονή της Τήνου και τελευταία από τον Αρχιμανδρίτη Ηλία Μαστρογιαννόπουλο.
(Από την διπλ. εργασία ''Η Λειτουργική παράδοση στο έργο Αλ. Μωραϊτίδη'' του Κωνσταντίνου Κουτούμπα.)
 
Top