01. Μουσικὰ τῆς Ἀκολουθίας ὑπὲρ τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς στοιχείου

#1

Attachments

#2
Ἀνεβάζω καὶ τὴν φυλλάδα διορθωμένη στὰ σημεῖα ποὺ ὑπέδειξε ὁ π. Μάξιμος, καθὼς καὶ σὲ ἕνα δυὸ ἄλλα. Ἐπίσης ἐγένοντο ἱκανὲς διορθώσεις ὠς πρὸς τὸν τονισμὸν. Προσετέθη δὲ καὶ τὸ ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο ἴσως καὶ νὰ μὴν εἶναι τοῦ Γερασίμου (ἐπεσήμανα δύο περιττὰ τελικὰ ν καὶ μία παράλειψη στὸ ἁγιογραφικὸ χωρίο). Τέλος, νὰ ἀναφέρω ὅτι πύκνωσα τὸ διάστημα μεταξὺ τῶν γραμμῶν. Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι τὸ γέρας τῆς ἀναρτήσεως ἀνήκει στὸν κ. Κονταξῆ.
 

Attachments

petros

Παλαιό Μέλος
#3
Ἀνεβάζω καὶ τὴν φυλλάδα διορθωμένη στὰ σημεῖα ποὺ ὑπέδειξε ὁ π. Μάξιμος, καθὼς καὶ σὲ ἕνα δυὸ ἄλλα. Ἐπίσης ἐγένοντο ἱκανὲς διορθώσεις ὠς πρὸς τὸν τονισμὸν. Προσετέθη δὲ καὶ τὸ ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο ἴσως καὶ νὰ μὴν εἶναι τοῦ Γερασίμου (ἐπεσήμανα δύο περιττὰ τελικὰ ν καὶ μία παράλειψη στὸ ἁγιογραφικὸ χωρίο). Τέλος, νὰ ἀναφέρω ὅτι πύκνωσα τὸ διάστημα μεταξὺ τῶν γραμμῶν. Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι τὸ γέρας τῆς ἀναρτήσεως ἀνήκει στὸν κ. Κονταξῆ.
Το δοξαστικό των στιχηρών απο το cd της ΕΛΒΥΧ για την ακολουθία του Περιβάλλοντος του Λυκούργου Αγγελόπουλου μπορεί να το ανεβάσει κανείς αν το έχει;
Είναι καταπληκτικό ως σύνθεση και απόδοση. (Δεν νομίζω βέβαια ότι θα αναρτηθεί για ευνόητούς λόγους :D)
 
Top